Průmysl 4.0 – Výzva, na kterou je potřeba začít…

Průmysl 4.0 – Výzva, na kterou je potřeba začít reagovat

Průmysl 4.0 – Výzva, na kterou je potřeba začít reagovat

Digitalizace, robotizace, automatizace – to vše a mnohé jiné se skrývá pod pojmem Průmysl 4.0. Někteří považují iniciativu Průmysl 4.0 jako hrozbu, jiní zase jako příležitost, jak inovovat, zvýšit produktivitu a zavést nové technologie ve firmě.


V souvislosti s problematikou Průmysl 4.0 velmi často slýcháme, že roboti zapříčiní zánik mnoha pracovních míst. Každý na to můžeme nahlížet z jiného hlediska, která se mohou lišit. Je však potřeba vzít v úvahu fakt, že míra nezaměstnanosti v České republice je dle šetření Českého statistického úřadu nejnižší za poslední roky. Podíl zaměstnaných tak v září letošního roku vzrostl na 74,2 %, což je oproti září 2016 nárůst o 1,8 %. Řada firem, však doplácí na nedostatek kvalifikovaných pracovníků a poukazuje na jejich značnou absenci, což může být jeden z důvodů, proč firmy zavádějí do výroby roboty, schopné se učit a řešit problémy. Tuto skutečnost potvrdil i finanční a IT manažer společnosti VISCOFAN CZ s.r.o Roman Smetana, který se zajímá o problematiku Průmyslu 4.0.: „Aktuální nedostatek kvalifikovaných pracovníků, ale i uchazečů o dělnické pozice, nás nasměroval k daleko rychlejšímu zavádění prvků Průmyslu 4.0. Tedy k automatizaci opakujících se činností a rovněž k implementaci řešení, která na základě sbíraných dat dokáží efektivně zvyšovat produktivitu a snižovat náklady např. na běžnou údržbu strojního vybavení tzv. formou predikce".


Pokrok nemůžeme zastavit a je potřeba nalézat řešení. Průmysl 4.0 našel již mnoho stoupenců zejména z řad velkých firem. Pokud jde o prvky Průmyslu 4.0. a jejich zavádění do výroby, lze předpokládat, že velké podniky budou v tomto ohledu aktivnější, neboť mají více finančních i lidských zdrojů. V tomto směru se snaží malým a středním podnikům podat pomocnou ruku Jihočeská hospodářská komora. „Pomocí aktivit realizovaných v rámci projektů zaměřených na toto téma se snažíme především malé a střední podniky odborně vzdělávat, poskytnout jim možnosti a řešení, jak posunout svůj podnik na digitální úroveň. Dáváme jim tak příležitost, bezplatně se připravit na nové výzvy", sdělil Luděk Keist, ředitel Jihočeské hospodářské komory.


V současné době Jihočeská hospodářská komora realizuje dva přeshraniční projekty zaměřené na posílení spolupráce v této oblasti. „Díky projektu Mezinárodní Big Data centrum Východní Bavorsko – Jižní Čechy bude vybudováno centrum, které zapojí malé a střední podniky v obou regionech do výzkumu a inovací v oblasti Big Data technologií. Díky tomu pak bude možné vyvíjet konkrétní aplikace zpracovávající data přímo z provozu firem, která jim umožní lépe reagovat na rychle se rozvíjející trh", uvádí Petr Rejnek, manažer projektu Jihočeské hospodářské komory.


Pomoci zavádět prvky Průmyslu 4.0 přímo do podniků pomůže projekt Pohraniční region 4.0 – společně.digitálně.utvářet. Zástupci jihočeských a dolnobavorských firem budou mít jedinečnou příležitost zjistit nejen, co jim Průmysl 4.0 přinese, ale zároveň získají možnost posoudit digitální úroveň svého podniku a získat doporučení, která jim umožní přechod na chytrou výrobu. „Chtěli bychom firmám za pomoci odborníků poskytnout návrh praktických řešení, která lze již v současnosti aplikovat," doplnil Luděk Keist.

Všechny tiskové zprávy JHK zde.

Zdroj: JHK

Vydáno: 07.11.2017


Soubory ke stažení

Tisková zpráva 447.95 KB stáhnout