Program Vadium - podpora od ČMZRB pro MSP

Program Vadium - podpora od ČMZRB pro MSP

Program Vadium - podpora od ČMZRB pro MSP

Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB) ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu (MPO) spustila nový program na podporu malých a středních podnikatelů.
Od července 2018 můžete žádat v rámci PROGRAMU VADIUM 2018 – 2023 o podporu ve formě záruky za nabídku ve výběrových a zadávacích řízeních. Záruka bude poskytována jako jistina k veřejné zakázce či soutěži o nejvhodnější nabídku na dodání výrobků, zboží, služeb a stavebních prací.

  • Výše poskytované záruky je stanovena v rozmezí 50 tisíc až 5 milionů Kč, avšak nesmí překročit 80 % způsobilých výdajů.
  • Podpora je určena na projekty realizované na území ČR.
  • Cena za poskytnutí bankovní záruky je 1 % z hodnoty záruky, maximálně 30 000 Kč + 3 000 Kč.

Výzvu s žádostí a dalšími informacemi naleznete na https://www.cmzrb.cz/produkty-a-sluzby/zaruka-za-nabidku. Žádosti přijímají všechny pobočky ČMZRB. Na webových stránkách www.cmzrb.cz naleznete jak seznam všech poboček, tak i další produkty, které banka nabízí pro podnikatele.

Vydáno: 11.07.2018