Proběhl úvodní seminář k Ceně hejtmanky…

Proběhl úvodní seminář k Ceně hejtmanky Jihočeského kraje za společenskou odpovědnost

Proběhl úvodní seminář k Ceně hejtmanky Jihočeského kraje za společenskou odpovědnost

Společenská odpovědnost firem je stále aktuálnější téma zahrnující širokou škálu aktivit. Ať už se jedná o dodržování práv zaměstnanců, odmítání korupce, ochranu přírodních zdrojů, recyklaci odpadů, zaměstnávání handicapovaných osob nebo podporu místních zvyků a produktů, mají tyto aktivity jedno společné: firma je dělá dobrovolně nad rámec svých povinností.

Spousta firem je dokonce realizuje, aniž by to nazývala společenskou odpovědností. A právě firmám, které se těmto aktivitám věnují, je určena  za společenskou odpovědnost (dále jen „Cena hejtmanky"). Tu společně připravují Jihočeský kraj, Jihočeská agentura pro podporu inovačního podnikání o.p.s. (dále jen „JAIP"), Jihočeská hospodářská komora a Rada kvality ČR.

Základní informace k Ceně hejtmanky byly představeny na tematickém semináři, který se uskutečnil 15. listopadu 2018 v budově Krajského úřadu Jihočeského kraje. Seminář uvedl Ing. Luboš Průcha, vedoucí Odboru regionálního rozvoje, územního plánování a stavebního řádu, který zdůraznil vliv společensky odpovědného chování organizací na život v regionu a všeobecnou podporu Jihočeského kraje směrem k představení a ocenění odpovědného úsilí. V úvodní prezentaci představila Ing. Jana Moravcová, členka týmu JAIP, projekt s názvem „Road-CSR", z jehož aktivit vzešla iniciativa tohoto ocenění. Zkrácený název projektu vychází z oficiálního „Roadmap for Integrating Corporate Social Responsibility" (reg. č. PGI02364, www.interregeurope.eu/road-csr). Obecným cílem projektu je šíření myšlenky společenské odpovědnosti firem do sféry malých a středních podniků. Do realizace projektu financovaného z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím programu Interreg Europe jsou kromě JAIP zapojeni také partneři z Kypru (vedoucí partner), Řecka, Slovinska, Norska, Španělska a Itálie.

V další části semináře seznámila Ing. Michaela Novotná, ředitelka JAIP, přítomné s konkrétními informacemi, které se týkají Ceny hejtmanky jako takové. „Koncept Ceny hejtmanky připravila Rada kvality ČR již v roce 2009. Cílem bylo informovat organizace a širokou veřejnost o problematice společenské odpovědnosti a podpořit úsilí podniků a organizací veřejné správy, které se společenskou odpovědností aktivně a nad rámec svých zákonných povinností zabývají," upřesnila Ing. Novotná. Kromě Moravskoslezského kraje, který ocenil společenskou odpovědnost jako první, Cenu hejtmana dále (již pravidelně) vyhlašují kraje Plzeňský, Jihomoravský, Ústecký a Kraj Vysočina.

V Jihočeském kraji bude Cena hejtmanky na jaře roku 2019 udělena poprvé. Je určena organizacím podnikatelského sektoru, veřejného sektoru (NNO, vzdělávací instituce a další), ale i organizacím územní samosprávy (města a obce), a to za jejich společensky odpovědné aktivity a přínos pro život v regionu v roce 2018. Cenu vyhlašuje Krajský úřad, uchazeči se mohou přihlásit prostřednictvím jednoduchého sebehodnotícího dotazníku. Došlé přihlášky budou hodnotit vyškolení nezávislí hodnotitelé. Konečné pořadí pak stanoví Hodnotitelská komise, ve které jsou vedle zástupců Jihočeského kraje i zástupci spolupracujících subjektů (Rady kvality ČR, JAIP, Jihočeské hospodářské komory).


Aktuální informace o Ceně hejtmanky budou postupně zveřejňovány na webových stránkách JAIP: http://www.jaip.cz/cenahejtmanky.

Vydáno: 28.11.2018


Soubory ke stažení

Cena hejtmanky_CSR 480.48 KB stáhnout