Připomínkování legislativy Hospodářské komory ČR…

Připomínkování legislativy Hospodářské komory ČR přineslo další změny u návrhů zákonů

Připomínkování legislativy Hospodářské komory ČR přineslo další změny u návrhů zákonů

Hospodářská komora České republiky (HK ČR) je podle Legislativních pravidel vlády povinným připomínkovým místem pro materiály týkající se právní regulace podnikání. Připomínky mohou členové HK ČR uplatňovat v rámci mezirezortního připomínkového řízení, v němž se projednávají legislativní (zákony, vyhlášky) i nelegislativní (zprávy, koncepce, akční plány, dokumenty Evropského semestru) materiály.

 

PŘIPOMÍNKOVÁNÍ LEGISLATIVY
Hospodářská komora se pravidelně vyjadřuje a hájí zájmy podnikatelů především v oblasti občanského a obchodního práva, daní a účetnictví, živností a jiných forem podnikání, veřejných zakázek, trhu práce či odvětví podnikání.

V oblasti průmyslu se HK ČR vyjadřuje také k ICT – informačním a komunikačním technologiím, energetice, stavebnictví, dopravě, životnímu prostředí, vědě, výzkumu a inovacím, vzdělávání či obchodu a službám.

Pokud jste členy Jihočeské hospodářské komory, můžete se také do připomínkování legislativy zapojit. Více informací naleznete na www.komora.cz/legislativa/ nebo v přiložených souborech níže.

Vydáno: 07.03.2019


Soubory ke stažení

Parlament_28.2.2019 288.83 KB stáhnout
Schůze vlády_28.2.2019 396.50 KB stáhnout
Národní legislativa_28.2.2019 902.00 KB stáhnout