Přinášíme dvě aktuální novinky v oblasti podpory…

Přinášíme dvě aktuální novinky v oblasti podpory podnikání

Přinášíme dvě aktuální novinky v oblasti podpory podnikání

V rámci Operačního programu Doprava byla vyhlášena výzva č. 36 – Podpora infrastruktury pro alternativní paliva, Podprogram 1b):

  • Předmět podpory je budování veřejně přístupných dobíjecích stanic.
  • Příjemci podpory jsou: Vlastníci/provozovatelé dotčené infrastruktury s veřejným přístupem
  • Příjem žádostí bude probíhat od 15. 2. 2018 do 15. 6. 2018

Program EXPANZE – úvěry – od poloviny ledna 2018 mají možnost bezúročný investiční úvěr získat i podnikatelé z cestovního ruchu, dopravy, vzdělávání, kultury a dalších služeb.
Cílem podpory je usnadnit začínajícím a rozvojovým malým a středním podnikatelům přístup k financování jejich podnikatelských projektů pro zahájení a/nebo další rozvoj podnikání, zvyšovat podnikatelskou aktivitu ve zvýhodněných regionech uvedených v příloze č. 4 Výzvy.

  • Příjemci podpory: Malý a střední podnikatel, oprávněn k podnikání na území ČR v odpovídající podporované ekonomické činnosti, k jejímuž uskutečňování je realizován projekt (podnikající v oblastech jako jsou zpracovatelský průmysl, stavebnictví, maloobchod a velkoobchod, doprava a skladování, ubytování, stravování, pohostinství, informační a komunikační činnosti a dalších)
  • Předmět podpory
  1. dlouhodobý hmotný majetek – pořízení strojů a zařízení, pořízenía rekonstrukce staveb, pořízení zastavěných stavebních pozemků
  2. pořízení dlouhodobého nehmotného majetku

Charakteristika úvěru:

  1. Zvýhodněný úvěr ve výši až 45 % z předpokládaných způsobilých výdajů projektu, min. však 2 mil. Kč, max. 45 mil. Kč, doba splatnosti až 7 let, bezúročný, doba odkladu splátek jistiny max. 3,5 let
  2. Zvýhodněný úvěr s finančním příspěvkem ve výši až 45 % z předpokládaných způsobilých výdajů projektu, min. však 2 mil. Kč, max. 45 mil. Kč, doba splatnosti až 7 let, bezúročný, doba odkladu splátek jistiny, max. 3,5 let, fin. příspěvek nesmí přesáhnout 7 % bankovního úvěru vyčerpaného za způsobilé výdaje projektu a zároveň nesmí přesáhnout 700 tis. Kč

Úvěr Expanze realizuje Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s.
Příjem žádostí probíhá od 1. 6. 2017 do 31. 3. 2019

Vydáno: 02.02.2018