Požádejte si o Váš „Podnikatelský voucher"

Požádejte si o Váš „Podnikatelský voucher"

Požádejte si o Váš „Podnikatelský voucher"

V průběhu září mají malé a střední firmy z Jihočeského kraje bez odvětvového omezení příležitost požádat o tzv. Podnikatelský voucher určený pro spolupráci mezi podnikatelskými subjekty z Jihočeského kraje a výzkumnými organizacemi z ČR.

Tuto nabídku od začátku fungování programu využilo již 60 podnikatelů, kteří úspěšně nastartovali spolupráci s výzkumnou organizací k vyřešení konkrétní potřeby související s rozvojem jejich podnikání a posunuli hranice svého businessu o inovaci dál, kterou by bez pomoci specializovaného pracoviště nemohli uskutečnit.

Firmy tak mohou díky voucheru získat podporu na nákup služeb k zahájení nebo zintenzívnění svých inovačních aktivit a ke zvýšení svého inovačního potenciálu. Mezi podporované aktivity patří např. měření, testování, optimalizace procesů, aplikace nových materiálů, design nových výrobků a nově také mají podnikatelské subjekty možnost využít voucher při navržení procesů zavádění prvků Průmyslu 4.0 do svých provozů.

Výše podnikatelského voucheru může dosáhnout až částky 150 000 Kč a je na maximálně 75 % ze způsobilých výdajů. Garantem této aktivity je Jihočeský kraj, poskytovatelem a administrátorem celého projektu je pak Jihočeský vědeckotechnický park, a.s., který přijímá žádosti, a to až do 27. září 2018.

Veškeré dokumenty související se žádostí jsou zveřejněny na webových stránkách www.inovoucher.cz. Dotazy týkající se žádostí o voucher vyřizuje Jihočeský vědeckotechnický park, email: vanzura@jvtp.cz nebo tel.: 383 579 114.

Vydáno: 12.09.2018