Podpora aplikovaného výzkumu pro podniky z…

Podpora aplikovaného výzkumu pro podniky z programu ZÉTA

Podpora aplikovaného výzkumu pro podniky z programu ZÉTA

Program ZÉTA je zaměřen na podporu spolupráce akademické sféry a podniků prostřednictvím zapojení studentů VŠ studijních programů, a v opodstatněných případech také žáků SŠ vzdělávání a mladých výzkumných pracovnic/ků ve věku do 35 let včetně.

2. veřejnou soutěž do uvedeného programu vyhlásí dne 12. 9. 2018 Technologická agentura ČR (TA ČR)  vč. uveřejnění Zadávací dokumentace. Výzva bude obsahovat i řadu novinek, které Vám přinášíme níže.

Novinky soutěže:

  • Zavádí se role tzv. aplikačního garanta, jehož hlavní úlohou je přispět k tomu, aby výsledek řešení projektu byl aplikovatelný a také následně aplikovaný v praxi.
  • Návrhy projektů budou nově přiřazovány i podle kategorií FORD (Fields of Research and Development), které jsou součástí Frascati manuálu.
  • Maximální částka podpory na jeden projekt se zvedne na 10 mil. Kč.
  • Náklady na subdodávky budou patřit mezi uznatelné náklady.
  • Nepřímé náklady (režie) lze vykazovat buď tzv. metodou full cost nebo tzv. metodou flat rate do výše 30 % ze součtu skutečně vykázaných osobních nákladů a ostatních přímých nákladů příjemce v příslušném roce.

Více informací k vyhlašované 2. veřejné soutěži programu ZÉTA, jakož i k soutěžní lhůtě a podmínkám veřejné soutěže budou uveřejněny na webu agentury, konkrétně zde.

Zdroj: Technologická agentura ČR

Vydáno: 10.09.2018