Nigérie a JAR: Spousta rizik, ale i příslib…

Nigérie a JAR: Spousta rizik, ale i příslib značných zisků

Nigérie a JAR: Spousta rizik, ale i příslib značných zisků

Ekonomickými giganty subsaharské Afriky jsou Nigérie a Jihoafrická republika. Podle úrovně hrubého domácího produktu na hlavu je lze řadit společně s Egyptem mezi nejsilnější státy celého afrického kontinentu. JAR a Nigérie dohromady vytvářejí polovinu HDP regionu.

Zdroj: BusinessInfo.cz

Nigérie je v současné době největším africkým trhem s téměř 200 miliony obyvatel. Generuje téměř 30 procent HDP kontinentu, a má proto v regionu vedoucí postavení. Disponuje bohatými přírodními zdroji. Je předním africkým vývozcem ropy, drží největší zásoby zemního plynu na kontinentu a je jedním z pěti hlavních vývozců zkapalněného zemního plynu.

Ropa se v Nigérii těží především v deltě řeky Niger, kde jsou největší ropná naleziště a důležité ropovody. Tato oblast ale byla ještě donedávna zcela ovládána místními povstalci. A faktem je, že navzdory svému obrovskému potenciálu země stále zůstává zajatcem vnitřních politických a bezpečnostních problémů. Ty nejenže brzdí její rozvoj a znemožňují plně rozvinout potenciál, ale omezují i její schopnost hrát významnější roli na mezinárodním poli.

Do Nigérie v současné době exportuje například Škoda Auto, mezi další úspěšné firmy patří výrobce žiletek Czech Blades a společnost Tonak Nový Jičín, jež se zabývá výrobou čepic a fezů. Nigerijský trh skýtá značné možnosti pro české firmy v oblasti rozvoje energetiky, dopravy, petrochemického průmyslu, těžby surovin včetně ropy, strojírenství, potravinářství, vodního hospodářství, biotechnologií, zdravotnické techniky i léčiv.

V Nigérii nelze vést obchod na dálku a je nutná spolupráce s tamními zástupci, které je třeba vyhledávat osobně přímo na místě. A ten, kdo se rozhodne v Nigérii obchodovat, by měl také zachovat opatrnost a myslet na svou bezpečnost.

Korupce a podvodné praktiky

Země je totiž pověstná různými podvodnými praktikami:

  • vylákání předběžných poplatků na fiktivní obchodní operace pod příslibem obrovských zisků,
  •  špatně fungující doprava,
  • nedostatek elektrické energie,
  • potíže při jednání s úřady spojené s velkou korupcí

Tato existující rizika lze ovšem do značné míry vyvážit významnými kontrakty s velkým ziskem a trvalou přítomností v zemi je možné řadu z nich také včas odvrátit. Jestliže si česká firma není jistá svým obchodním partnerem, je velkou výhodou možnost kontaktovat české velvyslanectví v Abuji a kancelář agentury CzechTrade v Lagosu, které vašeho obchodního zástupce prověří.

JAR: Brána do subsaharské Afriky

Pro spolupráci českých firem se subsaharskou Afrikou se jeví nejperspektivněji Jiho­africká republika. I když pro české firmy představuje ještě stále nový trh, který byl před rokem 1990 prakticky neznámý. V porovnání s Nigérií je Jihoafrická republika zemí mnohem podobnější evropským státům. Tzv. šedá ekonomika je na rozdíl od dalších afrických či jiných rozvojových zemí rozvinuta mnohem méně, hovoří se o zhruba 15 procentech hrubého domácího produktu.

Jihoafrický trh je velmi rozsáhlý, samotná JAR má v současnosti cca 57 milionů obyvatel a spolu s dalšími zeměmi Jihoafrické celní unie (SACU) má více než 65 milionů obyvatel. SACU je jednou z nejstarších celních unií na světě a sdružuje v současné době mimo JAR také Botswanu, Namibii, Lesotho a Svazijsko, z nichž pouze Lesotho patří k nejméně rozvinutým zemím. Vzhledem k rozvoji dopravní infrastruktury a vnitrozemské poloze Botswany, Lesotha a Svazijska proudí značná část zboží do celní unie právě přes přístavy v Jihoafrické republice.

Současně je Jihoafrická republika vzhledem ke své značně vysoké ekonomické a technické úrovni určitým hospodářským hegemonem v subsaharské Africe. Řada jihoafrických firem má nejen obchodní kontakty s partnery v celé subsaharské Africe, ale často je s nimi spjata i kapitálově. Jihoafrické bankovní a finanční instituce mají také velmi dobré kontakty na partnery z dalších afrických zemí s možností zajištění financování. Z tohoto pohledu je možné považovat Jihoafrickou republiku za vstupní bránu pro české firmy do ostatních zemí regionu subsaharské Afriky.

Podnikatelské klima v JAR je velmi dobré a platí tu jasná pravidla pro obchodní a finanční operace. Příležitosti pro české firmy lze hledat zejména v oblasti energetiky, chemického a potravinářského průmyslu a zdravotnictví. Stejně jako v případě Nigérie je na pomoc českým podnikatelům připraven zastupitelský úřad ČR v Pretorii a kancelář CzechTrade v Johannesburgu.

 

Vydáno: 14.05.2019