Nabídka prezentace v B2B katalogu 2019 pro…

Nabídka prezentace v B2B katalogu 2019 pro Latinskou Ameriku

Nabídka prezentace v B2B katalogu 2019 pro Latinskou Ameriku

Zahraniční zastoupení pro Latinskou Ameriku si vám dovoluje nabídnout prezentaci Vašich konkrétních produktů – balíčků služeb ve formě katalogu zájezdů Česko 2019.

 

 

Cílem je představit latinskoamerickým touroperátorům a cestovním kancelářím konkrétní produkty českých soukromých subjektů – poskytovatelů služeb v cestovním ruchu jako např.:

 • pobytové balíčky hotelů,
 • tématické programy v Praze a regionech pro individuální turisty a/nebo menší skupiny,
 • programy incentivní turistiky,
 • nabídku služeb pro segment luxusního cestovního ruchu
 • jedno a vícedenní výlety z Prahy,
 • městské a regionální turistické karty,
 • nabidky průvodcovských služeb
 • zážitkové programy zaměřené na gastronomii, kulturu, sport apod.

Charakteristika:

 • Katalog je otevřen všem soukromým subjektům i regionálním a městským destinačním managementům. Podmínkou je prezentace konkrétního produktu včetně ceny pro sezónu 2019, která by měla být konečná, včetně provize pro latinskoamerické cestovní kanceláře.
 • Jednotlivé nabídky budou publikovány v průběhu celého roku (do 31.12. 2019) na webu czechtourism.com v sekci trade pro Latinskou Ameriku a Brazílii.
 • Současně bude připravena grafická podoba katalogu v pdf, která bude vytištěna a distribuována na akcích agentury CzechTourism v Latinské Americe (veletrhy, prezentace, individuální jednání s TO a CK apod.).
 • Katalog bude také zasílána těm latinskoamerickým TO a CK, kteří budou žádat kontakt na české subjekty.
 • Programy budou průběžně zařazovány do obsahu B2B newsletteru, který zasílá zahraniční zastoupení na svou databázi kontaktů minimálně každé dva měsíce a publikovány na sociálních sítích.

Obsah a rozsah nabídky:
Každý program/balíček by se měl včetně fotek a loga vejít na 2 strany velikosti A5. Obsah bude obsahovat následující části:

 • logo a stručnou charakteristiku českého subjeku
 • název produktu
 • termín/termíny
 • itinerář nebo popis nabízeného produktu/služby
 • cena/ceny a co obsahuje
 • kontaktní udaje pro rezervaci + web, sociální sítě realizátora
 • ilustrační fotografii

Cena za zařazení nabídky do katalogu do 31.12. 2019: 1.500,- Kč + DPH
Termín registrace: v průběhu celého roku

Více informací:

Petr Lutter
ředitel ZZ Mexiko s působností pro Latinskou Ameriku
lutter_p@czechtourism.com

Přihláška B2B katalog ke stažení zde. 

Vydáno: 10.02.2019