MPO vyhlásilo Výzvu II programu Vysokorychlostní…

MPO vyhlásilo Výzvu II programu Vysokorychlostní internet, firmy se mohou hlásit až do 8.7.

MPO vyhlásilo Výzvu II programu Vysokorychlostní internet, firmy se mohou hlásit až do 8.7.

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo ve čtvrtek 7. února 2019 Výzvu II programu podpory Vysokorychlostní internet. Cílem programu je rozšíření moderní infrastruktury umožňující v souladu s podmínkami Národního plánu rozvoje sítí nové generace spolehlivě poskytovat vysokorychlostní služby elektronických komunikací.

Výzva Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, 7. února 2019

Příjem Žádostí o podporu probíhá od 8. 5. 2019 do 8. 7. 2019

Základní charakteristiky:

1. Kdo může žádat (příjemci podpory):

 • žadatelem/příjemcem může být podnikatelský subjekt; malý a střední podnik podle definice v Příloze I Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 nebo podnikatelský subjekt, který nesplňuje definici malého a středního podniku a který zároveň splňuje podmínky uvedené zejména v bodě 4.1 Výzvy

2. Kolik lze získat na jeden projekt (forma a výše podpory):

 • míra podpory: max. 75 % způsobilých výdajů
 • dotace na projekt a jednoho žadatele je poskytována minimálně ve výši 0,5 mil. Kč a maximálně do výše 200 mil. Kč

3. Na co lze získat podporu (podporované aktivity):

 • rozšiřování (modernizace) stávající infrastruktury přístupových sítí pro vysokorychlostní přístup k internetu poskytovaný v pevném místě tak, aby dosáhly vlastností sítí NGA dle článku 2 bodu 138 Komise (EU) č. 651/2014, s cílem nabídnout a umožnit koncovému zákazníkovi vysokorychlostní přístup k internetu běžně dostupnou rychlostí alespoň 30 Mbit/s s podmínkou, že do budoucna bude možné umožnit běžně dostupnou rychlost min. 100 Mbit/s pouhou výměnou aktivních prvků nebo jejich modernizací
 • zřizování nových sítí, které mají vlastnosti dle článku 2 bodu 138 Komise (EU) č. 651/2014, poskytovaných v pevném místě, umožňující běžně dostupnou rychlost alespoň 30 Mbit/s za podmínky, že do konce roku 2020 musí taková síť umožnit běžně dostupnou rychlost min. 100 Mbit/s

4. Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje):

 • investiční náklady na vybudování pasivní síťové infrastruktury vysokorychlostního připojení k internetu
 • investiční náklady na aktivní prvky, integrované do sítě vysokorychlostního připojení k internetu
 • pořízení fyzické a síťové infrastruktury formou koupě
 • investiční náklady na stavební a inženýrské práce související s výstavbou síťové infrastruktury vysokorychlostního připojení k internetu, nebo modernizací stávající širokopásmové infrastruktury do stavu vysokorychlostní infrastruktury přístupových sítí nové generace („sítě NGA")

5. Specifika a omezení:

 • projekt musí být realizován na území ČR mimo NUTS II Praha
 • projekt musí směřovat právě do jedné z intervenčních oblastí, dle specifické přílohy č. 6 této Výzvy
 • projekt musí být v souladu s cíli a zaměřením výzvy, které jsou prezentovány v kap. 2 a 3. Technické parametry a provoz infrastruktury musí být v souladu s Technicko-provozními aspekty sítí NGA zřizované s veřejných zdrojů (Specifická Příloha 4)
 • projekt může čerpat podporu pouze na realizaci sítě v „bílých" adresních místech obytných budov, tedy v adresních místech, ve kterých neexistuje možnost vysokorychlostního připojení na síťovou infrastrukturu (NGA síť) umožňující službu vysokorychlostního připojení k internetu alespoň o běžně dostupné rychlosti 30 Mbit/s a kde je nepravděpodobné, že tato infrastruktura bude do tří let vybudována za komerčních podmínek
 • projekt musí obsahovat popis základních podmínek velkoobchodního přístupu k dotované infrastruktuře s tím, že žadatel musí akceptovat pravidla základních podmínek velkoobchodního přístupu doporučených ČTÚ a to po dobu alespoň sedmi let. Velkoobchodní nabídka pro další operátory a další související ekonomické aspekty infrastruktury musí být v souladu s Ekonomicko-investičními aspekty sítí NGA zřizované s veřejných zdrojů (Specifická Příloha 4 + odkaz na velkoobchodní nabídku).

6. Systém sběru žádostí:

 • kolový

Veškeré informace a podklady včetně příloh nutných pro přihlášení naleznete na stránkách Agentury pro podnikání a inovace. 

Vydáno: 28.02.2019