Matematickou cestou k technice

Matematickou cestou k technice

Matematickou cestou k technice

Učitelé matematiky základních a středních škol se na začátku února inspirovali, jak zefektivnit výuku matematiky pro své žáky. Příležitost jim k tomu dal seminář projektu Matematickou cestou k technice, který proběhl v Českých Budějovicích. Učitelé se seznámili jak s dosavadními výsledky projektu, tak i s řadou nových tipů, jak udělat matematiku zábavnou.


Stále pokračující nepříznivý trend poklesu zájmu dětí o technické a přírodovědné předměty i jejich zhoršující se znalosti v matematických disciplínách, byl jeden z hlavních důvodů vzniku projektu „Matematickou cestou k technice". Jihočeská univerzita, Univerzita Johana Keplera a Jihočeská hospodářská komora se snaží tomuto nepříznivému trendu zabránit, a to především formou propojení výuky přírodovědných a technických předmětů, kde je matematika jeden z klíčových prvků. „Naší společnou snahou je najít cesty a nástroje, jak zvýšit zájem žáků o studium technických a přírodovědných oborů na základních a středních školách, což by mohlo v budoucnu mít i pozitivní vliv na školy vysoké," sdělil Luděk Keist, ředitel Jihočeské hospodářské komory


Konkrétní nápady, jak výuku zatraktivnit, mohli slyšet učitelé matematiky základních a středních škol na již třetím projektovém semináři, který proběhl začátkem února: „Chceme přítomné informovat o možnostech spolupráce vyučujících i žáků s průmyslovými podniky a představit jim naše výsledky, které jsme si ověřili na vybraných příkladech. Jedná se například o výukové materiály založené na konkrétních příkladech, jak aplikovat matematiku v technické praxi a v přírodních vědách," řekl Pavel Pech, vedoucí katedry matematiky Jihočeské univerzity České Budějovice.


Materiály prezentují vždy jejich autoři, učitelé základních a středních škol, kteří je mají vyzkoušené v praxi. „Díky projektu máme možnost navštívit také průmyslové podniky v okolí, prohlédnout si výrobu, a nakonec v prostorách podniku spočítat nějaký úkol nebo vyrobit nějaký odlitek, což právě žáky baví," zhodnotil Marek Vejsada, učitel z Česko-anglického gymnázia.


Základní škola Sepekov navštěvuje ZVVZ a.s. v Milevsku. Zde mají pro žáky připravený projekt „Káča", kde si žáci sami vyrobí, a nakonec i odnesou s sebou domů, točící káču. „Žáci během soustředění spočítají objem a hmotnost výrobku, procenta, měřítka, trénuje se čtení kót, časová náročnost výroby, spotřeba materiálu a odpadu," vyjmenovala Jitka Nováková, ředitelka školy.

Učitelé z jiných škol si tímto odnesli spoustu inspirace pro svoje hodiny matematiky. Zároveň si odnesli i tipy na exkurzi v různých podnicích. „Firmy návštěvy škol vítají a nabízejí je školám zcela zdarma. Učitelé tak mohou nabídnout žákům úkoly přímo z pracovního prostředí a tím zatraktivnit výuku," doplnil Luděk Keist. Pracovní listy - předlohy k výuce jsou učitelům k dispozici na webových stránkách projektu www.matematech.cz ke stažení.


Matematickou cestou k technice je název přeshraničního projektu Jihočeské univerzity České Budějovice, katedry matematiky, Jihočeské hospodářské komory a Univerzity Johana Keplera. Projekt je spolufinancován z programu přeshraniční spolupráce Interreg V-A Rakousko-Česká republika pro programové období 2014-2020.

Vydáno: 09.02.2018