Jihočeská hospodářská komora hledá dodavatele…

Jihočeská hospodářská komora hledá dodavatele vzdělávání

Jihočeská hospodářská komora hledá dodavatele vzdělávání

Jihočeská hospodářská komora hledá dodavatele na realizaci veřejné zakázky „Vzdělávání členů Jihočeské hospodářské komory - odborné kurzy". Účelem této veřejné zakázky je zajištění realizace projektu JHK s názvem „Vzdělávání zaměstnanců členských firem Jihočeské hospodářské komory", který je spolufinancován z finančních prostředků Evropské unie z Operačního programu Zaměstnanost (projekt má registrační číslo OPZ/1.3/060/0005875).

Zakázka je rozdělena na tři části a je možné se ucházet jednotlivě o každou z nich.

  1. Kurzy pro řidiče – předpokládaná hodnota je Kč 280.000,- bez DPH
  2. Kurzy pro svářeče – předpokládaná hodnota je Kč 700.000,- bez DP
  3. Technické a jiné odborné kurzy – předpokládaná hodnota je Kč 1.450.000,- bez DPH

Celková předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 2.430.000,- Kč bez DPH
Termín pro podání nabídek končí 19.3.2018 do 10:00 hod.!

Výzvu k podání nabídek a prokázání způsobilosti a kvalifikace včetně zadávací dokumentace naleznete v příloze a na profilu zadavatele.
https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/jihoceska-hospodarska-komora

Jakékoliv dotazy k veřejné zakázce je možné zasílat na e-mailovou adresu rejnek@jhk.cz, jiným způsobem nebudou doplňující informace k veřejné zakázce poskytovány.

Vydáno: 07.03.2018