Jhk si zvolila nové vedení, Miroslav Dvořák…

Jhk si zvolila nové vedení, Miroslav Dvořák obhájil svou pozici předsedy

Jhk si zvolila nové vedení, Miroslav Dvořák obhájil svou pozici předsedy

Jihočeská hospodářská komora (JHK) plní nejen zákonnou povinnost, na základě které je ustanovena, ale především naplňuje potřeby jihočeských podnikatelů. Právě oni se totiž podílejí na řízení JHK. V pondělí 26. listopadu 2018 se opět po třech letech uskutečnila volba vedení JHK, ve které delegáti Shromáždění volili členy představenstva a dozorčí rady. Na Shromáždění byly také představeny výsledky činnosti JHK a realizované projekty. 

V letošním roce proběhly jako každé tři roky volby na JHK a sami podnikatelé jednotlivých oblastí, sdružení i zástupci z řad delegátů si volili své zástupce do čela představenstva a dozorčí rady. Pozici předsedy představenstva v pondělí obhájil pan Miroslav Dvořák. Dvěma místopředsedy se znovu stali pan Otakar Veselý za oblastní kancelář Český Krumlov a Vladimír Homola za oblastní kancelář v Písku. 

Došlo také ke změně některých členů v představenstvu: za Jindřichův Hradec byla nově zvolena paní Hana Krajinová a v dozorčí radě byl za Milevsko zvolen pan Jaroslav Tollinger.

V nově zvolené dozorčí radě zasednou:

 • Vojtěch Toman
 • Miroslav Bísek
 • Jaroslav Tollinger
 • Dalibor Filip
 • Milan Kostečka
 • Miloslav Neužil
 • Jiří Vogeltanz
 • Josef Nejedlý
 • Pavel Sekyra

Představenstvo tvoří:

 • Miroslav Dvořák
 • Otakar Veselý
 • Hana Krajinová
 • Petr Bašík
 • Vladimír Homola
 • Miloslav Kamiš
 • Václav Franz
 • Jaroslava Kůgelová
 • Lubomír Skála
 • Jiří Macháček
 • Jan Nedvěd
 • Ladislav Havel
 • Karel Coufal

Během volebního Shromáždění byly také představeny výsledky hospodaření a výroční zpráva JHK  za rok 2017, hovořilo se i o realizovaných projektech a návrhu rozpočtu na rok 2019.

Vydáno: 29.11.2018