„Jak můžu poznat „kvalitní" certifikát?

„Jak můžu poznat „kvalitní" certifikát?

„Jak můžu poznat „kvalitní" certifikát?

Dokumenty vypracované Sekcí kvality HK ČR k problematice certifikace systému managementu.


„Jak můžu poznat „kvalitní" certifikát? , Jaké náležitosti má certifikát mít? , Kde zjistím, že certifikační orgán, který ho vydal, je důvěryhodný? , Bude pro mé odběratele tento certifikát vyhovující?" To vše jsou informace, které Vám mohou pomoci se vyvarovat, aby Vaši organizaci Váš odběratel vyřadil ze svých dodavatelů, protože certifikát, který mu předkládáte, nesplňuje standardní náležitosti.


https://www.komora.cz/sekce/sekce-kvality/

Vydáno: 11.07.2018