Informace o dění v Parlamentu přináší další…

Informace o dění v Parlamentu přináší další připomínkování legislativy od HK ČR

Informace o dění v Parlamentu přináší další připomínkování legislativy od HK ČR

Hospodářská komora České republiky (HKČR) pomáhá podnikatelům prosazovat změny v současné legislativě. Díky své kompetenci zakotvené v Legislativních pravidlech vlády, z titulu členství v nadnárodních organizacích a při přímé spolupráci s vládou, orgány a institucemi EU ovlivňuje legislativní rámec podnikatelského prostředí.

Členové Jihočeské hospodářské komory tak mohou do tohoto legislativního procesu prostřednictvím Hospodářské komory České republiky zapojit a předat zástupcům HKČR své připomínky. V přiložených materiálech ze schůze Parlamentu ze dne 15.11. nalezente mimo jiné:

  • materiály z národní legislativy, které HK ČR obdržela k připomínkám (nové, s termínem v následujícím týdnu, a ke kterým jsme uplatnili připomínky),
  • informace o dění v Poslanecké sněmovně a Senátu;
  • informace o programu schůze vlády.

Hospodářská komora České republiky je podle Legislativních pravidel vlády povinným připomínkovým místem pro materiály týkající se právní regulace podnikání. Připomínky mohou členové HK ČR uplatňovat v rámci mezirezortního připomínkového řízení, v němž se projednávají legislativní (zákony, vyhlášky) i nelegislativní (zprávy, koncepce, akční plány, dokumenty Evropského semestru) materiály.

Veškeré podklady z jednání vlády, poslanecké sněmovny a informace o národní legislativě si můžete stáhnout v níže uvedených dokumentech. V přílohách také naleznete veškeré připomínkování od členů a Hospodářské komory České republiky.

Vydáno: 19.11.2018


Soubory ke stažení

Parlament 294.56 KB stáhnout
Národní legislativa 594.00 KB stáhnout
Schůze vlády 384.50 KB stáhnout