HKČR BOJUJE ZA PODNIKATELE: Úspěchy HKČR

HKČR BOJUJE ZA PODNIKATELE: Úspěchy HKČR

HKČR BOJUJE ZA PODNIKATELE: Úspěchy HKČR

Po kritice od Hospodářské komory ministerstvo financí ustoupilo od zrušení superhrubé mzdy.

Ministerstvo financí ustoupilo od svého záměru zrušit superhrubou mzdu od roku 2019. Hospodářská komora totiž upozorňovala, že její zrušení by bylo jen kosmetickou změnou, která by nepřinesla zaměstnancům ani zaměstnavatelům žádnou výraznou úlevu. Navíc by všichni zaměstnavatelé museli znovu upravovat své účetní programy pro výpočet mezd. Došlo by tak k zbytečnému růstu nákladů i administrativní zátěže.


Hospodářská komora uhájila institut mlčenlivosti mezi podnikateli a jejich advokáty a daňovými poradci.

Hospodářská komora svým odborným názorem přispěla jak k odmítnutí poslaneckého návrhu, tak i ke zdrženlivému postoji Senátu k novele daňového řádu, která by prolomila mlčenlivost. Komora také upozorňovala, že vládní návrh i pozměňovací návrh poslanců z řad pirátů jdou významně nad rámec evropské směrnice o mezinárodní spolupráci v boji proti praní špinavých peněz.


Piráti totiž navíc požadovali, aby se k informacím o klientech advokátů a daňových poradců mohl dostat jakýkoliv správce daně. A to na základě pouhého podezření. Tento návrh v Poslanecké sněmovně nakonec neprošel, nicméně Hospodářská komora stále není spokojená s výsledkem. Do Senátu se totiž dostala verze, která jde stále nad rámec evropské směrnice. Horní komora ji proto vrátila do Poslanecké sněmovny.


Díky včasné intervenci Hospodářské komory senátoři, tedy sami navrhovatelé novely energetického zákona, přehodnotili své původní záměry
Výsledkem je, že přepracují novelu ještě před jeho jejím dalším průchodem legislativním procesem tak, aby nezkomplikovala provoz a výstavbu energetické infrastruktury budované v České republice. Hospodářská komora totiž senátory varovala, že ač novela by vyřešila problém s přeložkami energetických sítí u rodinných domů, značně by zasáhla do principu, který se dlouhodobě uplatňuje ve všech síťových odvětvích. Důsledkem toho by došlo ke zvýšení cen energií a narušila by se vlastnická práva k sítím. V konečném důsledku by novela podpořila účelové spekulativní chování.


Hospodářská komora pomohla dostat do druhého čtení v Poslanecké sněmovně návrh občanských demokratů zvýšit živnostníkům limit pro uplatnění procentuálních výdajových paušálů
Minulá vláda totiž v závěru minulého volebního období tento limit snížila z 2 na 1 milion korun ročního příjmu. Aby se iniciativě ODS otevřela cesta k projednání jejího návrhu, Hospodářská komora intervenovala u poslanců napříč politickými stranami. Obnovení původního limitu zlepší podmínky pro malé podnikání do doby, než se nalezne odborná a politická shoda třeba na zakotvení tzv. jedné paušální daně. Členové Hospodářské komory, využijte příležitost obrátit se ve svých regionech na poslance, aby návrh novely zákona o daních z příjmů ve sněmovně podpořili.


Zdroj: http://www.zkomory.cz/dalsi-uspechy-hospodarske-komory-na-legislativnim-poli/

Vydáno: 07.05.2018