HK ČR v říjnu připomínkovala přes devět návrhů…

HK ČR v říjnu připomínkovala přes devět návrhů zákonů a dokumentů, zapojit se mohou i jihočeští podnikatelé

HK ČR v říjnu připomínkovala přes devět návrhů zákonů a dokumentů, zapojit se mohou i jihočeští podnikatelé

Vláda během schůze v minulém týdnu přijala nesouhlasné stanovisko s návrhem na vydání zákona o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád). Negativní odezvy se dočkal i návrh na vydání zákona o pozemních komunikacích.

Hospodářská komora České republiky (HKČR) pomáhá podnikatelům prosazovat změny v současné legislativě. Díky své kompetenci zakotvené v Legislativních pravidlech vlády, z titulu členství v nadnárodních organizacích a při přímé spolupráci s vládou, orgány a institucemi EU ovlivňuje legislativní rámec podnikatelského prostředí.

Členové Jihočeské hospodářské komory tak mohou do tohoto legislativního procesu prostřednictvím Hospodářské komory České republiky zapojit a předat zástupcům HKČR své připomínky.

Hospodářská komora České republiky je podle Legislativních pravidel vlády povinným připomínkovým místem pro materiály týkající se právní regulace podnikání. Připomínky mohou členové HK ČR uplatňovat v rámci mezirezortního připomínkového řízení, v němž se projednávají legislativní (zákony, vyhlášky) i nelegislativní (zprávy, koncepce, akční plány, dokumenty Evropského semestru) materiály.

Veškeré podklady z jednání vlády, poslanecké sněmovny a informace o národní legislativě si můžete stáhnout v níže uvedených dokumentech. V přílohách také naleznete veškeré připomínkování od členů a Hospodářské komory České republiky. 

 

Zdroj: Hospodářská komora České republiky

Vydáno: 05.11.2018


Soubory ke stažení

Parlament_2.11. 290.01 KB stáhnout
Národní legislativa_2.11. 614.00 KB stáhnout
Schůze vlády_1.11. 408.50 KB stáhnout
Připomínkování_ŘÍJEN_2018 2.97 MB stáhnout