HK ČR se v rámci připomínkování legislativy nyní…

HK ČR se v rámci připomínkování legislativy nyní zaměřila na projednávání tzv. silničního balíčku

HK ČR se v rámci připomínkování legislativy nyní zaměřila na projednávání tzv. silničního balíčku

Hospodářská komora České republiky (HK ČR) je podle Legislativních pravidel vlády povinným připomínkovým místem pro materiály týkající se právní regulace podnikání. Připomínky mohou členové HK ČR uplatňovat v rámci mezirezortního připomínkového řízení, v němž se projednávají legislativní (zákony, vyhlášky) i nelegislativní (zprávy, koncepce, akční plány, dokumenty Evropského semestru) materiály.

Hospodářská komora ČR, a zejména ti její členové, kteří se věnují autodopravě, v současné době pozorně sledují legislativní proces navazující na změnu evropské směrnice o vysílání pracovníků spočívající v projednávání obsahu tzv. silničního balíčku na půdě Evropského parlamentu. Silniční balíček by měl podle původních předpokladů zakotvit mimo jiné i speciální režim pro vysílání pracovníků v oblasti autodopravy. Více o aktuálním stavu legislativního procesu naleznete na webu HK ČR. 

PŘIPOMÍNKOVÁNÍ LEGISLATIVY
Hospodářská komora se pravidelně vyjadřuje a hájí zájmy podnikatelů především v oblasti občanského a obchodního práva, daní a účetnictví, živností a jiných forem podnikání, veřejných zakázek, trhu práce či odvětví podnikání.

V oblasti průmyslu se HK ČR vyjadřuje také k ICT – informačním a komunikačním technologiím, energetice, stavebnictví, dopravě, životnímu prostředí, vědě, výzkumu a inovacím, vzdělávání či obchodu a službám.

Pokud jste členy Jihočeské hospodářské komory, můžete se také do připomínkování legislativy zapojit. Více informací naleznete na www.komora.cz/legislativa/ nebo v přiložených souborech níže.

Vydáno: 05.02.2019


Soubory ke stažení

Národní legislativa 31.1.2019 663.50 KB stáhnout
Parlament 31.1.2019 303.50 KB stáhnout
Schůze vlády 31.1.2019 766.50 KB stáhnout