HK ČR připomínkovala novelu zákona v oblasti daní…

HK ČR připomínkovala novelu zákona v oblasti daní s implementací předpisů EU, ale i Zprávu o fungování pro zadávání veřejných zakázek

HK ČR připomínkovala novelu zákona v oblasti daní s implementací předpisů EU, ale i Zprávu o fungování pro zadávání veřejných zakázek

Hospodářská komora České republiky (HK ČR) je podle Legislativních pravidel vlády povinným připomínkovým místem pro materiály týkající se právní regulace podnikání. Připomínky mohou členové HK ČR uplatňovat v rámci mezirezortního připomínkového řízení, v němž se projednávají legislativní (zákony, vyhlášky) i nelegislativní (zprávy, koncepce, akční plány, dokumenty Evropského semestru) materiály.

PŘIPOMÍNKOVÁNÍ LEGISLATIVY

Hospodářská komora se pravidelně vyjadřuje a hájí zájmy podnikatelů především v oblasti občanského a obchodního práva, daní a účetnictví, živností a jiných forem podnikání, veřejných zakázek, trhu práce či odvětví podnikání.

V dalším připomínkování ze dne 10. dubna 2019 HK ČR podala podněty k následujícím dokumentům:

  • Novela zákona v oblasti daní v souvislosti s implementací předpisů Evropské unie,
  • Zpráva o fungování pro zadávání veřejných zakázek (NEN 2018),
  • Návrh zákona o hromadných žalobách,
  • Plán systémového snížení administrativní zátěže podnikání na období 2019 až 2022. 

V oblasti průmyslu se HK ČR vyjadřuje také k ICT – informačním a komunikačním technologiím, energetice, stavebnictví, dopravě, životnímu prostředí, vědě, výzkumu a inovacím, vzdělávání či obchodu a službám.

Pokud jste členy Jihočeské hospodářské komory, můžete se také do připomínkování legislativy zapojit. Více informací naleznete na www.komora.cz/legislativa/ nebo v přiložených souborech níže, kde jsou aktuálně vypsané dokumenty, které HK ČR připomínkovala a čeká na jejich schválení.

Vydáno: 15.04.2019


Soubory ke stažení

Schůze vlády_10.4.2019 1.17 MB stáhnout
Národní legislativa_10.4.2019 1.15 MB stáhnout
Parlament_10.4.2019 295.42 KB stáhnout