HK ČR připomínkovala další návrhy zákonů, mezi…

HK ČR připomínkovala další návrhy zákonů, mezi nimi i novelu zákona o potravinách a tabákových výrobcích

HK ČR připomínkovala další návrhy zákonů, mezi nimi i novelu zákona o potravinách a tabákových výrobcích

Hospodářská komora České republiky je podle Legislativních pravidel vlády povinným připomínkovým místem pro materiály týkající se právní regulace podnikání. Připomínky mohou členové HK ČR uplatňovat v rámci mezirezortního připomínkového řízení, v němž se projednávají legislativní (zákony, vyhlášky) i nelegislativní (zprávy, koncepce, akční plány, dokumenty Evropského semestru) materiály.

Dle Souhrnu aktivit z tohoto a minulého týdney HK ČR připomínkovala:

 • novelu zákona o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury
 • návrh zákona o ochraně oznamovatelů
 • novelu zákona o vodách
 • novelu zákona o podporovaných zdrojích energie
 • novelu zákona o potravinách a tabákových výrobcích.

Aktuálně má Hospodářská komora ČR další 14 materiálů k připomínkám, kterými se bude zaobírat v průběhu prosince, ledna a února. Mezi nimi se bude HK ČR vyjadřovat např. k Vyhodnocení Akčního plánu implementace Politiky druhotných surovin České republiky pro období 2017 – 2018, k Veřejné konzultaci k hodnocení směrnice o bezpečnosti hraček nebo k Veřejné konzultaci týkající se hodnocení nařízení o kodexu chování pro používání počítačových rezervačních systémů.

Prioritní oblasti národní legislativy, k nimž se HK ČR pravidelně vyjadřuje a hájí zájmy podnikatelů:
Podnikání obecně:

 • Občanské a obchodní právo
 • Daně a účetnictví
 • Živnosti a jiné formy podnikání
 • Veřejné zakázky
 • Trh práce

Obory a odvětví

 • Průmysl
 • ICT – informační a komunikační technologie
 • Energetika
 • Stavebnictví
 • Doprava
 • Životní prostředí
 • Věda, výzkum, inovace
 • Vzdělávání
 • Obchod a služby
 • a další

Pokud jste členy Jihočeské hospodářské komory, můžete se také do připomínkování legislativy zapojit. Více informací naleznete na https://www.komora.cz/legislativa/ nebo v přiložených souborech.

 

Zdroj: Hospodářská komora České republiky

Vydáno: 11.12.2018


Soubory ke stažení

Souhrn aktivit - parlament 299.29 KB stáhnout
Souhrn aktivit - vláda 1.31 MB stáhnout
Souhrn aktivit - národní legislativa 2.22 MB stáhnout