Hejtmanka Ivana Stráská předá ocenění Spokojený…

Hejtmanka Ivana Stráská předá ocenění Spokojený zákazník Jihočeského kraje

Hejtmanka Ivana Stráská předá ocenění Spokojený zákazník Jihočeského kraje

Dne 5. prosince 2018 budou v 11:00 hod. slavnostně vyhlášeny výsledky a 16 podnikatelům předáno ocenění Spokojený zákazník Jihočeského kraje 2018. Ocenění firmy převezmou z rukou hejtmanky Jihočeského kraje paní Mgr. Ivany Stráské, která akci podpořila udělením své záštity. Jejich seznam bude zveřejněn při slavnostním předání cen.

Ocenění Spokojený zákazník Sdružení českých spotřebitelů vyjadřuje, že podnikatel, který jej získal, poskytuje služby v oboru svého podnikání v souladu s očekáváním spotřebitele a že naplňuje nejen požadavky dané platnými obecně závaznými právními předpisy, ale že má při poskytování služeb či při uvádění výrobků na trh dostatečně srozumitelně deklarovánu jakost a spolehlivost těchto služeb či výrobků a také, že své služby poskytuje spotřebitelům na odpovídající odborné a profesionální úrovni.

Toto ocenění se uděluje na dva roky a jeho cílem je ukázat v různých oborech pozitivní přístup podnikatelů na místní úrovni k otázkám spojeným s kultivací trhu a prosadit i vnímání ochrany spotřebitele jako nedílné součásti regionální politiky a aktivit spadajících do působnosti regionální a místní samosprávy, neboť důvěra a spokojenost spotřebitelů na místní úrovni by měla být vnímána v mnohem větší míře i jako jeden z nástrojů ke zvýšení úrovně hospodářské a sociální soudržnosti v daném regionu a kraji.

Cena Spokojený zákazník bude letos v Jihočeském kraji předána již posedmnácté a finančně ji podpořil i Jihočeský kraj samotný. „Jsme velmi rádi, že do hodnocení a práce odborných komisí se zapojují nejen spotřebitelé, ale právě i zástupci místních a podnikatelských samospráv, a že se takto zaměřenou podporou daří přispívat i k mnohem vyváženějšímu rozvoji jednotlivých územních obvodů kraje a ČR" říká místopředseda Správní rady SČS Ing. Libor Novák a dodává „Na základě zhodnocení stávající úrovně ochrany spotřebitele na celostátní a regionální úrovni dospělo SČS k závěru, že ustavení platformy pro spolupráci zástupců regionálních a místních samospráv, orgánů státní správy (dozoru, kontrol, inspekcí) působících v regionu a zástupců podnikatelských samospráv a dalších nevládních organizací působících v oblasti ochrany spotřebitele ve formě Odborné komise pro ochranu spotřebitele na regionální úrovni je užitečná věc."

Odborná komise pro ochranu spotřebitele byla v Jihočeském kraji ustavena v roce 2002 a její předsedkyní je v současnosti Mgr. Ivana Stráská, hejtmanka Jihočeského kraje.

Odborná komise pro ochranu spotřebitele Jihočeského kraje rovněž projednala a schválila seznam uvedených podnikatelských subjektů, kterým bude ocenění Sdružení českých spotřebitelů v letošním roce uděleno. Bližší informace o metodice udělování ceny, o kategoriích, v nichž je vyhlašována, a také další bližší informace k ceně jsou uvedeny na adrese: https://www.konzument.cz/poradenstvi/spotrebitel-v-kraji/cena-spokojeneho-zakaznika.php.

 

Celou tiskovou zprávu Sdružení českých spotřebitelů naleznete v příloze.

Vydáno: 03.12.2018


Soubory ke stažení

TZ_SČS_1.11.18 120.84 KB stáhnout