Fond dalšího vzdělávání nabízí kurzy pro…

Fond dalšího vzdělávání nabízí kurzy pro zaměstnance

Fond dalšího vzdělávání nabízí kurzy pro zaměstnance

Měkké dovednosti, finanční či občanskou gramotnost, to jsou kurzy které připravil Fond dalšího vzdělávání, p. o. MPSV v rámci projektu PROKOP.


Velké množství firem si uvědomuje potřebu rozvoje svých zaměstnanců, a proto investují čas a prostředky do realizace vzdělávacích kurzů, které podporují a rozšiřují dovednosti a kompetence jejich pracovníků. Posláním Fondu dalšího vzdělávání je umožnit vzdělávání a osobní rozvoj všem zaměstnancům, a to i lidem pracujících v manuálních, pomocných, asistentských či administrativních pozicích, lidé nad 50 let, zdravotně znevýhodnění, rodiče s malými dětmi apod.


Fond dalšího vzdělávání nabízí zaměstnavatelům možnost připravit program, který přizpůsobí do obsahu i časového harmonogramu potřebám a požadavkům firmy, včetně sestavení nejvhodnější kombinace témat, aktivit a zapojených odborníků – lektorů. Vzdělávací kurzy jsou realizovány bezplatně.


Využít je možné 3 vzdělávacích modulů:

  • finanční gramotnost,
  • občanská gramotnost
  • a měkké dovednosti. Jedná se například o jednání s klienty či partnery, spolupráci v týmu, komunikační a prezentační dovednosti, time a self management, odolnost vůči stresu apod.

Důležitým tématem jak pro zaměstnance, tak i pro zaměstnavatele je rovněž prevence předlužení, případně pomoc při řešení již obtížné finanční situace. Díky této nabídce mohou získat zaměstnanci konkrétní relevantní znalosti a dovednosti, které skutečně potřebují a následně je využijí ve prospěch firmy. Vzdělávání může také pomoci zamezit fluktuaci zaměstnanců z důvodů jejich zadlužení, exekucí či jiných osobních problémů.

Firmy, které mají zájem o nabídku vzdělávání se mohou obracet na kontaktní osobu Fondu dalšího vzdělávání: Ing. Josef Písecký, e-mail: josef.pisecky@fdv.cz, tel. 778 538 256.

Vydáno: 01.12.2017