Daňový kalendář – leden 2018

Daňový kalendář – leden 2018

Daňový kalendář – leden 2018

09.01. - spotřební daň - splatnost daně za listopad 2017 (mimo spotřební daň z lihu)
20.01. - daň z přidané hodnoty - daňové přiznání a splatnost daně k MOSS
22.01. - daň z příjmů - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
24.01. - spotřební daň - splatnost daně za listopad 2017 (pouze spotřební daň z lihu)
25.01. - daň z přidané hodnoty - daňové přiznání a daň za 4. čtvrtletí a za prosinec 2017
25.01. - daň z přidané hodnoty - souhrnné hlášení za 4. čtvrtletí a prosinec 2017
25.01. - daň z přidané hodnoty - kontrolní hlášení za 4. čtvrtletí a prosinec 2017
25.01. - energetické daně - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za prosinec 2017
25.01. - spotřební daň - daňové přiznání za prosinec 2017
25.01. - spotřební daň - daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za prosinec 2017 (pokud vznikl nárok)
31.01. - Biopaliva - hlášení dle § 19 odst. 8 zákona č. 201/2012 Sb.
31.01. - daň silniční - daňové přiznání a daň za rok 2017
31.01. - daň z nemovitých věcí - daňové přiznání (úplné) nebo dílčí daňové přiznání na rok 2018
31.01. - daň z příjmů - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za prosinec 2017

Vydáno: 05.01.2018