Čerstvé informace o materiálech z národní…

Čerstvé informace o materiálech z národní legislativy, které HK ČR obdržela k připomínkám

Čerstvé informace o materiálech z národní legislativy, které HK ČR obdržela k připomínkám

Hospodářská komora České republiky je podle Legislativních pravidel vlády povinným připomínkovým místem pro materiály týkající se právní regulace podnikání. Připomínky mohou členové HK ČR uplatňovat v rámci mezirezortního připomínkového řízení, v němž se projednávají legislativní (zákony, vyhlášky) i nelegislativní (zprávy, koncepce, akční plány, dokumenty Evropského semestru) materiály.

Prioritní oblasti národní legislativy, k nimž se HK ČR pravidelně vyjadřuje a hájí zájmy podnikatelů:
Podnikání obecně:

 • Občanské a obchodní právo
 • Daně a účetnictví
 • Živnosti a jiné formy podnikání
 • Veřejné zakázky
 • Trh práce

Obory a odvětví:

 • Průmysl
 • ICT – informační a komunikační technologie
 • Energetika
 • Stavebnictví
 • Doprava
 • Životní prostředí
 • Věda, výzkum, inovace
 • Vzdělávání
 • Obchod a služby
 • a další

Veškeré podklady z jednání vlády, poslanecké sněmovny a informace o národní legislativě si můžete stáhnout v níže uvedených dokumentech. V přílohách také naleznete veškeré připomínkování od členů a Hospodářské komory České republiky.

Vydáno: 27.11.2018


Soubory ke stažení

Národní legislativa_22.11.2018 538.50 KB stáhnout
Parlament_22.11.2018 286.68 KB stáhnout
Schůze vlády_26.11.2018 332.00 KB stáhnout