Cena hejtmanky Jihočeského kraje za společenskou…

Cena hejtmanky Jihočeského kraje za společenskou odpovědnost má své vítěze

Cena hejtmanky Jihočeského kraje za společenskou odpovědnost má své vítěze

V úterý 28. května 2019 proběhlo v sále zastupitelstva Jihočeského kraje vyhlášení a předání Ceny hejtmanky Jihočeského kraje za společenskou odpovědnost za rok 2018, kterou společně s Jihočeským krajem vyhlásila Jihočeská agentura pro podporu inovací, o.p.s. Do ocenění se mohly přihlásit firmy, neziskové organizace i obce realizující v roce 2018 dobrovolné a nadstavbové aktivity s pozitivním dopadem na společnost v ekonomické, sociální a environmentální oblasti. Hned ve třech kategoriích se na prvních místech umístily členské firmy Jihočeské hospodářské komory, která byla partnerem vyhlášení.

Společenskou odpovědnost lze sledovat v ekonomické, sociální a environmentální oblasti, jedná se o stanovení zásad, jež by měly ve své praxi společensky odpovědné firmy dodržovat.

Do ocenění se přihlásilo celkem 32 jihočeských subjektů v 5 kategoriích. Hodnotitelé a Rada pro hodnocení vybrali dle stanovených kritérií v každé kategorii 3 oceněné. Jelikož se nejednalo prvotně o soutěž, ale také o sdílení pozitivních zkušeností realizovaných ve firmách a organizacích z jižních Čech, udělila hejtmanka Jihočeského kraje Ivana Stráská jako poděkování všem zúčastněným Čestné uznání.

V kategorii „Malé organizace s 50 a méně zaměstnanci, jejichž hlavní náplň činnosti je podnikání" bylo pořadí následovné:

1. místo LESIKAR, a.s. - člen Jhk
2. místo Český ostrovní dům s.r.o. – projekt Český soběstačný dům
3. místo INPRESS, a.s.

V kategorii „Střední organizace s 250 a méně zaměstnanci, jejichž hlavní náplň činnosti je podnikání", se umísily tyto firmy:
1. místo Technické služby Tábor s.r.o.
2. místo Kámen a písek spol. s r. o. společně s firmou Mondi Bupak s.r.o.
3. místo TKP geo s.r.o.

V kategorii „Velké organizace s více než 250 zaměstnanci, jejichž hlavní náplň činnosti je podnikání", to byly firmy:
1. místo Robert Bosch, spol. s.r.o.
2. místo EATON Elektrotechnika s.r.o.
3. místo ENGEL strojírenská spol s r.o.

V kategorii „Organizace veřejného sektoru, veřejně prospěšné organizace a organizace, jejichž hlavní náplní činnosti není podnikání s méně než 50 zaměstnanci", to jsou firmy:
1. místo THEIA - krizové centrum o.p.s.
2. místo Czechitas, z.s.
3. místo Attavena, o.p.s. a Regionální agrární komora Jihočeského kraje.

V kategorii „Organizace veřejného sektoru, veřejně prospěšné organizace a organizace, jejichž hlavní náplní činnosti není podnikání s více než 50 zaměstnanci" zvítězila firma Pomoc Týn nad Vltavou. Ostatní místa zůstala neobsazena.

Do kategorie „Organizace veřejného sektoru, veřejně prospěšné organizace a organizace, jejichž hlavní náplní činnosti není podnikání – obec" se přihlásila pouze jedna obec – Obec Boršov nad Vltavou, která získala Čestné uznání za účast.

Další čestná uznání získaly firmy a organizace: Algorit CZECH s.r.o., ESSOX s.r.o., FOKUS České Budějovice z.ú., Haima České Budějovice, spolek pro pomoc dětem s poruchou krvetvorby, Holistic management, s.r.o., Chelčický domov sv. Linharta, o.p.s., Jednota družstvo spotřebitelů v Kaplici, Kvalitex Písek s.r.o., KV2 Audio International s.r.o., Sociální podnik Madlenka, o.p.s., NaturaMed Pharmaceuticals s.r.o., Potravinová banka Jihočeského kraje, z.s., Schwan Cosmetics ČR, s.r.o., SIKO-Z s.r.o., Svazek obcí Milevska, Ultina s.r.o.

Množství přihlášených ukázalo, že téma společenské odpovědnosti je v současnosti důležité a věříme, že 1. ročník Ceny hejtmanky nastartoval tradici do příštích let.

 

Více informací o pravidlech ocenění naleznete na webových stránkách Jihočeské agentury pro podporu inovací, o.p.s.

Vydáno: 06.06.2019