Aplikace – Clean Sky 2 – Výzva V

Aplikace – Clean Sky 2 – Výzva V

Aplikace – Clean Sky 2 – Výzva V

Pro podniky či organizace zabývající se výzkumem a šířením znalostí, kteří mají v plánu realizovat průmyslový výzkum či experimentální vývoj vyhlásilo Ministerstvo průmyslu a obchodu novou výzvu v rámci programu Aplikace. Výzva V – Clean Sky2 je zaměřena na konsorcia, která splňují podmínky účinné spolupráce.

Příjem Žádostí o podporu probíhá od 18. 12. 2017 (9:00 hod.) do 30. 4. 2018 (23:59 hod.).

Podporu lze získat ve formě dotace na projekt ve výši od 1 mil. Kč do 50 mil. Kč. Podíl aktivit podnikatelských subjektů na celkových aktivitách projektu (způsobilých výdajích) musí být minimálně 50%. Maximální míra podpory za celý projekt je omezena na 70 %.

Podporu lze získat na osobní náklady, náklady na nástroje, přístroje, vybavení a nehmotný majetek, náklady na smluvní výzkum, neinvestiční náklady na licence zakoupené nebo pořízené od třetích stran po dobu realizace projektu, náklady na poradenské služby využité výlučně pro účely projektu a dodatečné režijní a ostatní provozní náklady.

V případě, že Vás tento program zaujal, seznamte se blíže s jeho podmínkami na stránkách Agentury pro podnikání a inovace: https://www.agentura-api.org/programy-podpory/aplikace/aplikace-clean-sky-2-vyzva-v/.

Vydáno: 04.12.2017