Analýza připomínkování legislativy vyhodnocuje…

Analýza připomínkování legislativy vyhodnocuje úspěšnost uplatněných připomínek

Analýza připomínkování legislativy vyhodnocuje úspěšnost uplatněných připomínek

Hospodářská komora České republiky (HK ČR) je podle Legislativních pravidel vlády povinným připomínkovým místem pro materiály týkající se právní regulace podnikání. Připomínky mohou členové HK ČR uplatňovat v rámci mezirezortního připomínkového řízení, v němž se projednávají legislativní (zákony, vyhlášky) i nelegislativní (zprávy, koncepce, akční plány, dokumenty Evropského semestru) materiály.

PŘIPOMÍNKOVÁNÍ LEGISLATIVY

Hospodářská komora se pravidelně vyjadřuje a hájí zájmy podnikatelů především v oblasti občanského a obchodního práva, daní a účetnictví, živností a jiných forem podnikání, veřejných zakázek, trhu práce či odvětví podnikání.

Hospodářská komora ČR nově doplnila k dokumentům měsíční analýzu, kde vyhodnocuje úspěšnost uplatněných připomínek za měsíc květen.

Pokud jste členy Jihočeské hospodářské komory, můžete se také do připomínkování legislativy zapojit. Více informací naleznete na www.komora.cz/legislativa/ nebo v přiložených souborech níže, kde jsou aktuálně vypsané dokumenty, které HK ČR připomínkovala a čeká na jejich schválení.

Vydáno: 18.06.2019


Soubory ke stažení

Analýza - květen 2019 2.67 MB stáhnout
Schůze vlády - 13.6.2019 1.45 MB stáhnout
Parlament - 13.6.2019 305.13 KB stáhnout
Národní legislativa 294.00 KB stáhnout