Alianční nákup - ušetřete s JHK

Alianční nákup - ušetřete s JHK

Alianční nákup - ušetřete s JHK

Hledali jsme další možnost, jak být prakticky užiteční Vašemu podnikání, a protože téma nákupu a firemních nákladů bylo při posledních setkáních s Vámi velmi živě diskutováno, rozhodli jsme se Vám nabídnout společné, alianční tendry na služby a komodity, které potřebuje většina firem.


Proč společné? Teprve při velkých finančních objemech přicházejí obchodní ředitelé dodavatelů a nabízejí opravdu zajímavé podmínky podle přání klienta. Pokud sdružíme odebírané množství v jednotlivých službách, dostane každý z Vás lepší nabídku, než na jakou dosahuje jako jednotlivec. Takový alianční nákup pomůže až na výjimky malé i velké firmě, ale nejvíce bude užitečný pro malé a střední společnosti, kterým jako jednotlivcům nevěnují dodavatelé dostatečnou pozornost.

Vážení členové Jihočeské hospodářské komory,

platí Vám zákazníci platební kartou? Přijímáte platby v e-shopu? Potom je přesně pro Vaše využití připraven další alianční tendr JHK.

Jako zářijovou komoditu aliančních (společných) nákupů vyhlašujeme tendr na POPLATKY Z PLATEB KARTOU.

Máte-li obchody, kde Vaši klienti platí platební kartou, ať už fyzicky na prodejně, nebo platební bránou v e-shopu, platíte za tyto transakce poplatky. V případě prodejen pak je v těchto poplatcích zahrnut i pronájem a servis platebních terminálů. Výše těchto poplatků lze soutěžit.

Přihlásit se může každý člen JHK. Přihlášením je míněno uzavření smlouvy s KRC partners s.r.o., která bude tendr realizovat, a pak poskytnutí informací o Vašem obratu za jednotlivé druhy plateb, které je přílohou této smlouvy.
Termín pro zaslání podepsané smlouvy a vyplněné přílohy je 16. 9. 2018. V dalších dnech pak tendr bude vyhlášen, hotovo by mělo být do konce října, proto byste mohli s novými poplatky stihnout již vánoční sezónu.

Jste-li banka - poskytovatel fyzických platebních terminálů nebo poskytovatel platební brány pro e-shopy, můžete se přihlásit do tendru jako dodavatelé, budete osloveni spolu s dalšími poskytovateli (záměrem je mít co nejširší konkurenci seriózních dodavatelů a přinést tak účastníkům co nejlepší nabídku).

Kontaktní osobou KRC partners s.r.o. pro tento tendr je: David Kefurt, 778 478 849, Kefurt@KRCpartners.com

Vydáno: 10.09.2018


Soubory ke stažení

Leták 82.97 KB stáhnout
Postup 150.71 KB stáhnout
Tabulka 145.59 KB stáhnout
Smlouva 141.37 KB stáhnout