Etický kodex člena JHK

Etický kodex člena JHK

Být členem Jihočeské hospodářské komory, která je součástí nejsilnějšího podnikatelského seskupení, kterým je Hospodářská komora České republiky, je pro každého podnikatele prestižní záležitostí a pro Vaše obchodní partnery znamená členství v hospodářské komoře záruku spolehlivého partnera.

Členové Jihočeské hospodářské komory mají možnost připojit se svým podpisem k Etickému kodexu člena Hospodářské komory České republiky, jehož znění naleznete ZDE.

Podpisem Etického kodexu hospodářské komory se jeho člen zavazuje k tomu, že se jako člen hospodářské komory bude při své činnosti zasazovat o dodržování právních předpisů České republiky, zákona č. 301/1992 Sb., o Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky, v platném znění, platných vnitřních norem, smluvních závazků, pravidel správné a uznávané praxe a dále uvedených etických zásad, kterými jsou

  • Profesionalita
  • Odpovědnost
  • Čestnost
  • Sounáležitost
  • Solidarita
  • Právo užívat logo

K čemu Vás opravňuje podpis Etického kodexu?

Člen hospodářské komory je na základě podpisu etického kodexu oprávněn užívat logo člena pro svoji prezentaci při všech činnostech svého podnikání. To znamená, že logo může umístit na dopisní papíry, na prospekty, letáky i reklamní předměty ke svému názvu, na vývěsní štíty se jménem firmy, na výstavách.

Logo člena JHK


Zahraniční partneři vždy ocení členství v hospodářské komoře. K tomuto účelu je též k dispozici anglická verze.

Máte-li zájem o více informací o možnosti užívání loga člena HK ČR a etickém kodexu, kontaktujte svou oblastní kancelář Jihočeské hospodářské komory.

Seznam firem, které podepsaly etický kodex.

Kontaktní formulář

Zaškrtnutím souhlasíte se zasíláním obchodních sdělení Jihočeské hospodářské komory na e-mailovou adresu, kterou jste zadal/a do tohoto formuláře

Prohlašuji, že mi byly poskytnuty informace o zpracování osobních údajů
mapa area1 area3 area4 area5 area7