Aktuality

Podnikatelská slavnost Jhk završila oslavy výročí komory, která pomáhá podnikatelům na jihu Čech již přes 20 let

08. červen 2022
Byznys Tisková zpráva

Jihočeská hospodářská komora (Jhk) dovršila v květnu 2022 oslavy k 20 letům výročí svého založení. Původně plánovanou zimní slavnost bylo nutné z důvodu zhoršující se pandemické situace na sklonku roku 2021 přesunout. Příznivci a podporovatelé Jihočeské hospodářské komory z řad členů aktivních ve vedení firem, ale také partneři z řad státní správy a samosprávy se tak mohli sejít na květnové slavnosti pořádané v Táboře v LH hotelu Dvořák.

„Jihočeská hospodářská komora je partnerem jihočeských podnikatelů již 20 let. Historie hospodářské komory sahá až do roku 1850 a i v prvních letech po roce 1990 se stala hospodářská komora na jihu Čech klíčovým článkem podnikání. My jsme však v roce 2000 dosáhli velkého úspěchu prostřednictvím sloučení okresního hospodářských komor. 1. ledna 2001 tak mohla vzniknout jedna silná komora působící v rámci Jihočeského kraje, která dnes čítá téměř 1 200 členů a je oporou firem a také partnerem celé řady institucí, měst, obcí či škol,“ říká její předseda Miroslav Dvořák, generální ředitel Motor Jikov Group a.s.

Slavnost, která byla jednou z událostí k oslavám 20letého výročí založení komory, se nesla také v duchu networkingu a sdílení zkušeností mezi zástupci jihočeských firem. „Komora ušla za posledních 20 let opravdu velký kus cesty, ale její poslání je stále stejné. Hájit zájmy firem a podporovat je v jejich činnosti. Podnikání, zvláště v této turbulentní době, kdy na firmy dopadá nejen pocovidové období, ale také růst energií a válečný konflikt na Ukrajině, je opravdu složitou záležitostí. Nemáme zodpovědnost jen za sebe, ale i za naše zaměstnance a tíha této doby dopadá na nás všechny. Právě v partnerství firem a jejich vzájemné podpoře vidím velký smysl,“ dodává Miroslav Dvořák.


     

To, že historie komory sahá až do roku 1850 připomněl na slavnosti i Martin Šíp z advokátní kanceláře Constelius s.r.o., který ve své přednášce přiblížil historii hospodářských komor na českém území: „Sonda do historie počátků moderního podnikání, života obchodních a živnostenských komor byla fascinující a poučná zároveň. Osobně jsem navštívil Okresní archiv v Třeboni a vybral autentické dokumenty, které odhalují tehdejší starosti podnikatelů jako řešení infrastruktury a dopravního či telefonického spojení v regionu, nekalou soutěž pekařů na Voticku, spory mezi hamerníky a kolaři, drahé energie, nešvary slevových akcí či nedostatek pracovních sil,“ zmínil Martin Šíp, který dodává, že zajímavý byl i tehdejší spisový systém komory, ručně psané stanovy akciové společnosti nebo tehdejší účetní závěrka. „Slavná Komora“, jak byla tehdy oslovována, nejen dávala tzv. dobrozdání k různým otázkám podnikatelské praxe dle oborů, např. oprávněnost prodeje gramofonů hračkáři či zdanění podomácku vyráběných nůší, ale i osvědčovala spolehlivost a proslulost některých firem pro veřejné zakázky či k používání emblémů c.k. mocnářství,“ říká Martin Šíp, který při prezentaci zmínil, že tehdejší komora mj. vedla rejstříky ochranných známek, intenzivně podporovala střední a vyšší odborné školství či financovala tzv. „učňovské besídky“. 

Jihočeská hospodářská komora i dnes zaujímá důležité místo nejen mezi podnikateli, ale také v oblasti vzdělávání. „Naši členové potřebují kvalitní a vzdělané zaměstnance, a to jak ty současné, tak budoucí. Hojně tedy využívají našich aktivit, díky nimž mohou vzdělávat sebe a své zaměstnance dle vlastních potřeb a podle aktuálních trendů,“ říká Otakar Veselý, místopředseda představenstva Jhk a generální ředitel společnosti Kámen a písek, spol. s r.o. Komora tak od doby svého vzniku realizuje semináře a vzdělávací akce k aktuálním podnikatelským otázkám. Svou činnost však rozšířila i díky realizaci řady projektů, jedním z nich je i Jhk Akademie, která nabízí až 400 kurzů vedené odborníky, a to pro členy komory zcela bezplatně.

Jhk nezahálí ale ani na poli přípravy budoucích absolventů. Již řadu let komora pořádá Burzy škol, kde se žáci devátých tříd mohou setkat přímo se zástupci středních škol a získat potřebné informace o dalším studiu či přijímacím řízení. „Protože příprava budoucích absolventů je pro jihočeské zaměstnavatele opravdu prioritou, rádi jsme se zapojili do společného projektu s Jihočeským krajem, díky kterému můžeme podporovat kariérové poradenství, odborné vzdělávání, ale také podnikavost, kreativitu a zvyšování úrovně kariérového poradenství na jihočeských školách,“ dodává Otakar Veselý.

Jihočeská hospodářská komora také podnikatelům pomáhá s exportními a zahraničními aktivitami, pravidelně informuje o aktuálních tématech či legislativních změnách a s pomocí externích partnerů poskytuje odborné poradenství. Zaměstnavatele a jihočeský trh práce podporuje i skrz organizaci Veletrhů práce či mnohé akce a praktické workshopy na podporu techniky a řemesel.

Galerie


Sdílet článek:

Vytisknout článek

Související články

01. červenec 2022
Byznys

Prioritami podnikatelů v předsednictví EU jsou energie za přijatelné ceny, zmapování zdrojů surovin, jednotná registrace k DPH v celé EU i výzkum a výroba onkologických léků

Podnikatelé sdružení v Hospodářské komoře České republiky představili vybrané priority, které budou prosazovat v průběhu českého předsednictví v Radě Evropské unie. Formulovali je do dokumentu Evropa ...

Přečíst celý článek
29. červen 2022
Byznys

Podnikatelé mohou využívat nových dotačních podpory v oblasti digitalizace, fotovoltaiky i úspory vody a energií v podnicích

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR v rámci Národního plánu obnovy vyhlásilo několik dotačních programů v v oblasti digitalizace, fotovoltaiky i úspory vody v podnicích. Počítá se také s vyhlášením pod...

Přečíst celý článek
27. červen 2022
Byznys

Přihlaste se do Challenge Fund 2022, jehož cílem je přenos českých inovací

Ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí červnu byla vyhlášena výzva na podávání přihlášek do Challenge Fundu 2022. 

Přečíst celý článek