Změněná úprava pracovnělékařských služeb, první…

Změněná úprava pracovnělékařských služeb, první zkušenosti a problémy

Datum: 01.03.2019

Čas: 09:00 - 14:30

Místo: Velká zasedací místnost JHK

Obsazenost: volno

Online přihláška:Vyplňte níže

Cena: Cena pro členy: 1900,- Kč bez DPH Cena pro ostatní: 2500,- Kč bez DPH

Garant akce:   Barbora Sejková | sejkova@jhk.cz | Tel.: +420 602 502 671
Změněná úprava pracovnělékařských služeb, první zkušenosti a problémy

Seznamte se se změněnou úpravou pracovnělékařských služeb a zjistěte, jaké jsou první zkušenosti a problémy. 

Anotace:

 • přehled právní úpravy, vč. zákona o ochraně veřejného zdraví a zákoníku práce, zvláštní právní předpisy (řidiči z povolání a další profese)
 • zákon o specifických zdravotních službách (ZSZS) a vyhláška č. 79/2013 Sb. ve znění jejich novel z roku 2017
 • základní pravidla kategorizace prací, rizikové práce podle zákona o ochraně veřejného zdraví č. 258/2000 Sb., vyhlášky č. 432/2003 Sb. a jejích novel; nedodržování právní úpravy kategorizace prací zaměstnavatelem při vystavování žádosti o lékařskou prohlídku
 • pracovnělékařská služba, její obsah, poradenská a dohledová činnost poskytovatele PLS
 • smlouvy zaměstnavatelů s poskytovateli PLS, kdy nově není třeba trvalá smlouva • povinnosti a oprávnění lékařů vůči zaměstnavatelům
 • vysílání zaměstnanců na lékařské prohlídky k jejich registrujícím poskytovatelům (změny)
 • nový institut pověřeného poskytovatele
 • co musí obsahovat žádost o prohlídku
 • jednotlivé druhy prohlídek, nová úprava výstupních prohlídek
 • nejčastější problémy v provádění lékařských prohlídek po novelách – hrazení vstupní prohlídky zaměstnavatelem, kdy provést a neprovést vstupní prohlídku při změně práce, řidiči tzv. referenti, kdy mimořádná prohlídka nahrazuje periodickou, různé lhůty periodických prohlídek u téhož zaměstnance, prohlídky u dohod o pracích mimo pracovní poměr
 • lékařské prohlídky pro práci v noci (změny)
 • nová úprava pro agenturní zaměstnance,
 • problémy v posuzování zahraničních pracovníků
 • mladiství a žáci
 • lékařské posudky • výpis ze zdravotnické dokumentace
 • platnost a právní účinky posudku • opravné prostředky a jejich důsledky a praktické zkšenosti s jejich rozhodováním • nová možnost vzdát se opravného prostředku
 • posudkové závěry a jejich důsledky podle zákoníku práce (upřesnění a doplnění právní úpravy v ZSZS) • dlouhodobé pozbytí zdravotní způsobilosti, souvislost s pracovními úrazy a nemocemi z povolání
 • nejnovější překvapivá judikatura Nejvyššího soudu k odstupnému v souvislosti s pracovním úrazem
 • důsledky neprovedení prohlídky podle ZSZS a zákoníku práce • povinnost vyřazení zaměstnance z výkonu práce • výpověď a převedení na jinou práci
 • kontrolní působnost hygienických stanic a inspekce práce • možné sankce (změny) postup uznávání nemocí z povolání podle zákona (dílčí změny) a vyhlášky č. 104/2012 Sb.

Lektor: JUDr. Bořivoj Šubrt

Neváhejte a přihlašte se nyní! 

Soubory ke stažení

Pozvánka 92.27 KB stáhnout