Veřejné zakázky v roce 2019 a jejich povinná…

Veřejné zakázky v roce 2019 a jejich povinná elektronizace

Datum: 30.01.2019

Čas: 09:00 - 13:00

Místo: Třeboň, Palackého nám.106

Obsazenost: volno

Online přihláška:-

Cena: Cena pro členy: 1600 vč DPH Cena pro ostatní: 2500 vč DPH

Garant akce:   Veronika Tlačilová | tlacilova@jhk.cz | Tel.: +420 725 562 299
Veřejné zakázky v roce 2019 a jejich povinná elektronizace

K datu 1. 10. 2016 nabyl účinnost zákon o zadávání veřejných zakázek, z jehož jednotlivých ustanovení je zřejmá tendence k postupné elektronizaci celého procesu zadávání veřejných zakázek. V rámci přechodných ustanovení ZZVZ byla odložena účinnost části zákona týkající se povinné elektronizace zadávacích řízení u většiny zadavatelů, avšak od 18. října 2018 se tato povinnost bude vztahovat na všechny zadavatele zadávající veřejné zakázky v některém ze zákonných režimů.

Seminář bude zaměřen na komplexní problematiku elektronizace veřejných zakázek, a to jak pro zadavatele, tak i dodavatele, kdy v první části semináře budou interpretována klíčová ustanovení zákona ve vztahu k elektronizaci veřejných zakázek a souvisejících zákonných předpisů a druhá část semináře se zaměří na praktickou ukázku v systému NEN a aktuální problematické instituty elektronického zadávání. Na semináři budou s účastníky semináře diskutovány konkrétní postupy elektronického zadávání a pokusíme se zaměřit na možné interpretační nejasnosti související se specifickými oblastmi zadávání veřejných zakázek.

Soubory ke stažení

Pozvánka na seminář 90.10 KB stáhnout