Odborná konference Zaměstnávání cizinců z třetích…

Odborná konference Zaměstnávání cizinců z třetích zemí aktuálně a komplexně

Datum: 19.03.2019

Čas: 08:30 - 14:00

Místo: České Budějovice, velká zasedací místnost JHK

Obsazenost: obsazeno (kontaktujte garanta akce)

Online přihláška:-

Cena: Cena pro členy: 900,- Kč bez DPH Cena pro ostatní: 1.800,- Kč bez DPH

Garant akce:   Lenka Vohradníková | vohradnikova@jhk.cz | Tel.: 608 572 241
Odborná konference Zaměstnávání cizinců z třetích zemí aktuálně a komplexně

Program:

8:00 - 8:30 prezence, snídaně

8:30 – 9:45 PhDr. Jana Spiessová, ved. odd. pobytového správního řízení JčK, OAMP MVCR
Cizinecká pobytová agenda ve vztahu k zaměstnávání cizinců na území ČR - problémy z praxe

9:45 - 10:00 přestávka

10:00 - 10:45 Mgr. Markéta Trůblová, DiS., zást. ved. odd. NLZ Oblastního Inspektorátu práce JčK
Povinnosti zaměstnavatelů z pohledu Zákona o zaměstnanosti

10:45 - 11:30 Ing. Milan Novák, ved. odd. inspekce III Oblastního Inspektorátu práce JčK
Povinnosti zaměstnavatelů z pohledu Zákoníku práce

11:30 - 12:15 oběd

12:15 - 13:00 Ing. Ditta Hlaváčková, MBA, HLB PROXY
Zaměstnávání cizinců z pohledu daňového a sociálního pojištění

13:00 - 13:30 Mgr. Dana Štegerová, BRISK Tábor a.s.
Co vše obnáší zaměstnávání ukrajinských pracovníků v každodenní praxi?

13:30 - 14:00 Ing. Josef Vrchota, Polyglot, spol. s r. o.
Realita na Ukrajině

Soubory ke stažení

Pozvánka 531.00 KB stáhnout