Kulatý stůl k otázkám aktuálních změn u srážek ze…

Kulatý stůl k otázkám aktuálních změn u srážek ze mzdy

Datum: 15.05.2019

Čas: 09:00 - 11:00

Místo: Tábor, VOŠ, SŠ, COP v Táboře na "Kopečku"

Obsazenost: skoro obsazeno

Online přihláška:-

Cena: Cena pro členy: 500,- Kč Cena pro ostatní: 800,- Kč

Garant akce:   Martina Noháčová | nohacova@jhk.cz | Tel.: +420 724 613 945
Kulatý stůl k otázkám aktuálních změn u srážek ze mzdy

Diskuze u kulatého stolu s odborníkem, na téma "Změny ve výpočtu exekučních srážek", které  vstoupí v platnost dne 1. 6. 2019:

Diskuze se bude týkat NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 25. března 2019, kterým se mění nařízení vlády č. 595/2006 Sb., o způsobu výpočtu základní částky, která nesmí být sražena povinnému z měsíční mzdy při výkonu rozhodnutí, a o stanovení částky, nad kterou je mzda postižitelná srážkami bez omezení (nařízení o nezabavitelných částkách).


Změnu výpočtu si ukážeme na několika praktických příkladech.

 

Podmínky účasti:

Účastnický poplatek uhraďte banvkovním převodem na účet č. 12912613/0300, pod variabilním symbolem 13150519. Daňový doklad Vám bude zaslám po připsání platby na účet. Při odhlášení účastníka méně než 7 dnů před akcí účtujeme 100% částky za kurz. Při neúčasti na semináři poplatek nevracíme - organizace může na seminář dle potřeby vyslat náhradníka.

Soubory ke stažení

Pozvánka 104.62 KB stáhnout