Hygienické minimum stravování

Hygienické minimum stravování

Datum: 16.05.2018

Čas: 09:00 - 11:00

Místo: Jindřichův Hradec -zasedací místnost JHK nám.Míru 140/I JH

Obsazenost: volno

Online přihláška:-

Cena: Cena pro členy: 400,-Kč včetně DPH Cena pro ostatní: 600,-Kč včetně DPH

Garant akce:   Kateřina Bohdanecká | bohdanecka@jhk.cz | Tel.: +420 725 562 314
Hygienické minimum stravování

Aktuální změny právních požadavků a požadavky z nich plynoucí – alergeny, povinné informace pro strávníky, velikost porcí v g/ml

Systém kritických bodů HACCP – zavedení a udržování systému HACCP, právní důsledky poškození zdraví strávníka, požadavky na dokumentaci ze zákona (analýza rizik, body kontroly, meze, nápravná opatření, povinné ověřování a aktualizace)

Správná výrobní hygienická praxe – časté chyby, zkušenosti z auditů

„Hygienické minimum"

-povinnosti při činnostech epidemiologicky závažných

-povinnosti držitele zdravotního průkazu

-zásady osobní a provozní hygieny

-správná výrobní a hygienická praxe

-zásady hygienického čištění a dezinfekce

-alimentární nákazy, aktuální epidemiologická situace

Soubory ke stažení

pozvánka 560.60 KB stáhnout