Celní prohlášení a následná kontrola

Celní prohlášení a následná kontrola

Datum: 07.12.2017

Čas: 09:00 - 13:00

Místo: Č. Krumlov, budova MěÚ,Kaplická 439 - zasedací místnost 3.patro

Obsazenost: volno

Online přihláška:-

Cena: Cena pro členy: 900,- (včetně DPH) Cena pro ostatní: 1400,- (včetně DPH)

Garant akce:   Helena Nekolová | nekolova@jhk.cz | Tel.: 608 572 251
Celní prohlášení a následná kontrola

Celní prohlášení a následná kontrola
Motto: „Nenechat se zaskočit"

Cílem semináře je seznámit  účastníky s problematikou tzv. následných kontrol, při kterých se zpětně ověřují údaje o zboží, které deklarant uvedl v celním prohlášení. Jedná se tedy o kontrolu po propuštění zboží do příslušného celního režimu, která je procesně upravena v novém celním zákoně č. 242/2016 Sb. a daňovém řádu v návaznosti na hmotně právní úpravu v čl. 48 celního kodexu Unie (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013. Součástí semináře budou prezentovány některé výstupy z kontrolních zjištění, které byly předmětem řízení před soudy, postupy celních orgánů při ověřování údajů v celních prohlášeních a možnost účinné lítosti při spáchání celního deliktů v souvislosti s uváděním údajů do celního prohlášení. Význam těchto kontrol roste spolu s uplatňováním tzv. zjednodušených postupů při propouštění zboží do celního režimu.

Program:

 - úvod do problematiky kontrol podle celního kodexu

 - nová ustanovení o následné kontrole podle celního zákona a vazba na daňový řád
 - nepřímé zastoupení v celním řízení a solidární dlužnictví
 - subjekty, u kterých se provádí následné kontroly
 - kontrolované údaje v celních prohlášeních
 - uplatnění závazné informace v celním řízení a při následných kontrolách
 - vybraná ustanovení celních deliktů a účinná lítost
 - DPH při dovozu a vývozu zboží

lektor: Ing. Bc. Jan Šmolík