Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Datum: 17.04.2018

Čas: 09:00 - 13:00

Místo: Oblastní kancelář JHK Strakonice, Palackého nám. 106,(budova ČSOB)

Obsazenost: volno

Online přihláška:-

Cena: Cena pro členy: 800,- Kč (vč.DPH) Cena pro ostatní: 1200,- Kč (vč.DPH)

Garant akce:   Blanka Ratajová | ratajova@jhk.cz | Tel.: +420 724 613 943
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Seminář je určen pro vedoucí zaměstnance firem a pro podnikatele, kteří se potřebují zorientovat v právních předpisech v oblasti bezpečnosti práce.

Obsahově je zaměřen na plnění základních povinností v oblasti BOZP a také na novinky, které přináší rok 2018 – zejména v oblasti pracovně lékařských služeb, dále ve zpracování plánu BOZP při udržovacích pracích a zájemci se dozvědí kdy jim vzniká povinnost zajistit koordinátora BOZP, nebo zpracování plánu BOZP.

Lektorka semináře: Irena Adensamová PreventCom s.r.o., Tábor

PreventCom s.r.o. Vám pomůže se splněním zákonných povinností v oblastech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), koordinace bezpečnosti a ochrany zdraví při přípravě a provádění staveb
(koordinátor BOZP), požární ochrany (PO) a ekologie.

V ceně semináře je zajištěno občerstvení