Veřejné zakázky

Jihočeská hospodářská komora oznamuje, že v rámci realizace projektu Vzdělávání zaměstnanců členských firem Jihočeské hospodářské komory vyhlašuje výzvu neomezenému počtu dodavatelů na následující veřejnou zakázku.

Všechny aktuálně vyhlášené výzvy naleznete na profilu Jihočeské hospodářské komory

Vzdělávání členů Jihočeské hospodářské komory – odborné kurzy

Lhůta pro podání nabídek končí: 19.03.2018, do 10:00

Zakázka je rozdělena na tři části a je možné se ucházet jednotlivě o každou z nich.

  1. Kurzy pro řidiče – předpokládaná hodnota je Kč 280.000,- bez DPH
  2. Kurzy pro svářeče – předpokládaná hodnota je Kč 700.000,- bez DPH
  3. Technické a jiné odborné kurzy – předpokládaná hodnota  je Kč 1.450.000,- bez DPH

Celková předpokládaná hodnota veřejné zakázky je tedy Kč 2.430.000,- Kč bez DPH 

Jakékoliv dotazy k veřejné zakázce je možné zasílat na e-mailovou adresu rejnek@jhk.cz, jiným způsobem nebudou doplňující informace k veřejné zakázce poskytovány.

Děkujeme za Vaše případné nabídky