Projekty

Seznam projektů

Zobrazit pouze aktuální nebo ukončené projekty.

ARTISTIC- ZHODNOCENÍ NEHMOTNÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ

Datum realizace: 01.07.2017 - 30.06.2020  |  Stav projektu: Aktuální

text...

VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ ČLENSKÝCH FIREM JIHOČESKÉ HOSPODÁŘSKÉ KOMORY

Datum realizace: 01.04.2017 - 31.03.2020  |  Stav projektu: Aktuální

text...

POHRANIČNÍ REGION 4.0 - SPOLEČNĚ.DIGITÁLNĚ.UTVÁŘET

Datum realizace: 01.01.2017 - 31.12.2019  |  Stav projektu: Aktuální

Aplikace prvků Průmyslu 4.0 pro malé a střední podniky.

MATEMATICKOU CESTOU K TECHNICE

Datum realizace: 01.09.2016 - 31.08.2019  |  Stav projektu: Aktuální

Vytvoření přeshraniční sítě pro systematické hledání cest a nástrojů, jak zvýšit zájem žáků ZŠ a SŠ o studium technických a přírodovědných oborů na SŠ a VŠ.

MEZINÁRODNÍ BIG DATA CENTRUM VÝCHODNÍ BAVORSKO – JIŽNÍ ČECHY

Datum realizace: 01.07.2016 - 30.06.2019  |  Stav projektu: Aktuální

Od 1. července 2016 byl zahájen přeshraniční projekt s názvem BDZOS – Mezinárodní Big Data centrum Východní Bavorsko – Jižní Čec...