Značka kvality ŽIVOTNOST PLUS

Značka kvality ŽIVOTNOST PLUS

Značka kvality ŽIVOTNOST PLUS

Chce se Vaše firma odlišit od konkurence? Máte zájem zviditelnit svůj výrobek v očích spotřebitelů? Přečtěte si informace o zavedení značky kvality ŽIVOTNOST PLUS, která je výsledkem společného úsilí Sdružení českých spotřebitelů a jejich partnerů. Značka kvality není pouze nástrojem pro podnikatele, ale zároveň přináší výhodu i spotřebitelům, kterým deklaruje životnost výrobku.

Značkou kvality se oceňují pouze nepotravinové výrobky, a to takové, které jsou zpravidla dražší a spotřebitel očekává jejich životnost po dobu několika let. Jedná se zejména o větší domácí spotřebiče nebo nábytek. Značku může získat jak jednotlivý výrobek, tak skupina výrobků nebo samotný výrobce.

Jak přiznání značky funguje? Kandidáty (výrobce), kteří mohou být oceněni, navrhují samotní spotřebitelé prostřednictvím webových stránek. Do návrhů se dále zapojují i pracovníci nebo aktivisté Sdružení českých spotřebitelů, profesní svazy, Hospodářská komora nebo samotný výrobce.

Kritéria, která musí výrobek nebo výrobce splnit jsou následující:

a) deklarovaná životnost formou přímé deklarace životnosti v jednotce času, cyklech používání nebo formou náhradního vyjádření životnosti
b) srozumitelnost a transparentnost podmínek deklarované životnosti
c) související informace výrobce o výrobku
d) pohled a názory spotřebitelů – chování výrobce vůči spotřebiteli, postavení výrobce na trhu, dostupné názory spotřebitelů, inovace apod.

Výrobky, kterým byla značka přiznána, je možné nalézt na webových stránkách projektu. O ocenění jsou zpětně informována jak média, tak samotný výrobce, pro kterého je celý proces zdarma. V případě, že by držitel chtěl značku dále využívat v propagaci nebo informacích o výrobku, může získat licenci za poplatek (smluvně).

Značka ŽIVOTNOST PLUS pozitivně ovlivňuje i udržitelnost prostředí, která je v současné době předmětem debaty napříč celou společností. Její zavedení je nástrojem samoregulativním a navazuje na regulace životnosti výrobků v jiných evropských zemích.

Další informace o značce kvality nebo seznam oceněných výrobků je možné nalézt přímo na webových stránkách Životnost plus.

Vydáno: 26.07.2017