Zakázka pro dodavatele vzdělávání

Zakázka pro dodavatele vzdělávání

Zakázka pro dodavatele vzdělávání

Jihočeská hospodářská komora hledá dodavatele vzdělávání v rámci veřejné zakázky „Vzdělávání členů Jihočeské hospodářské komory". Vzdělávání bude zajišťováno v oblastech: Měkké a ekonomicko-právní vzdělávání, IT vzdělávání, Jazykové vzdělávání a Technické a jiné odborné vzdělávání. Dodavatelé se mohou ucházet o části zakázky jednotlivě.

Výzvu k podání nabídek a prokázání způsobilosti a kvalifikace včetně zadávací dokumentace naleznete na věstníku veřejných zakázek a na profilu zadavatele.
https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/jihoceska-hospodarska-komora

Upozorňujeme zájemce, že s ohledem na probíhající zadávací řízení, které se řídí zákonem o veřejných zakázkách, nebude JHK až do skončení zadávacího řízení reagovat na žádné telefonické, ano emailové dotazy, týkající se této veřejné zakázky.
Jakékoliv dotazy k veřejné zakázce je možné získat na kontaktech, které jsou uvedeny v zadávací dokumentaci včetně informace, jakým způsobem lze o dodatečné informace žádat.

 

Vydáno: 23.08.2017