Výzva IV programu Inovace – Inovační projekt

Výzva IV programu Inovace – Inovační projekt

Výzva IV programu Inovace – Inovační projekt

Rádi byste ve svém podniku využili nové možnosti podpory pro inovační aktivity? Pokud ano, můžete od 12.7.2017 do 12.11.2017 podávat žádosti o podporu v rámci programu Inovace – Inovační projekt, který spadá do Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.
Výzva je určena podnikatelským subjektům, a to zejména malým a středním podnikům. Přesný výčet podporovaných právních forem je možné nalézt v příloze Výzvy, která je zveřejněna na webových stránkách OP PIK.


Podporu je možné získat na aktivity, které spadají do následujících typů inovací:

  • Produktová inovace – zvýšení hodnoty výrobků, technologií a služeb
  • Procesní inovace – podpora zvýšení efektivnost výrobních procesů nebo procesu poskytování služeb
  • Organizační inovace – zavádění nových metod organizace firemních procesů díky inovaci informačních systémů prostřednictvím propojením výzkumných a vývojových aktivit, inovací a výroby
  • Marketingová inovace – podpoření prodeje produktů či služeb díky inovacím v oblasti designu produktu, jeho balení či zavedení nových prodejních kanálů

Výše podpory se vždy odvíjí od velikosti podniku, kdy nejvyšší podpora je poskytována malým podnikům:

  • malé podniky - 45 % z prokázaných způsobilých výdajů
  • střední podniky - 35 % z prokázaných způsobilých výdajů
  • velké podniky - 25 % prokázaných způsobilých výdajů.

Za způsobilé výdaje se považují výdaje na projektovou dokumentaci, stavby, technologie, software a data, práva k užívání duševního vlastnictví, certifikace produktů a marketingové inovace.


Dotaci je možné získat na projekty, které splňují rozsah minimální výše 1 milionu Kč a maximální výše 50 milionů Kč. Zároveň se musí jednat o projekt, realizovaný na území České republiky mimo území hl. m. Prahy.


Bližší informace naleznete zde: https://www.agentura-api.org/programy-podpory/inovace/inovace-vyzva-iv-inovacni-projekt/.

Vydáno: 13.07.2017