Pozvánka k účasti české delegace na dvoudenním…

Pozvánka k účasti české delegace na dvoudenním odborném energetickém kolokviu v Drážďanech

Pozvánka k účasti české delegace na dvoudenním odborném energetickém kolokviu v Drážďanech

Zástupci českých podniků mají příležitost účastnit se české delegace na dvoudenním odborném energetickém kolokviu v Drážďanech ve dnech 17.-18. října 2017.

Cílem kolokvia je posílení mezinárodní spolupráce především však zintenzivnění česko-saských obchodních vztahů v oblasti energetiky, proto jsou k účasti srdečně zváni odborníci z České republiky. Energetické kolokvium s každoroční účastí více než 700 firem se koná již od roku 1968. Jeho součástí jsou odborné přednášky, diskuze klíčových hráčů a firemní veletrh.

V rámci české delegace mohou získat vybrané firmy z oboru bezplatnou účast (1 účastník za firmu) na celém programu dvoudenního sympozia, možnost představení firmy v plenární části a navázání nových obchodních kontaktů v rámci návštěvy firemního veletrhu.

Konferenčním jazykem bude němčina, pro plenární část bude zajištěn překlad do angličtiny. Na místě bude pro koordinaci k dispozici zástupce Česko-německé obchodní a průmyslové komory. Dopravu a ubytování si hradí účastníci sami.

Program odborné a plenární části naleznete v příloze. Další informace jsou dispozici také na webu konference: https://tu-dresden.de/ing/maschinenwesen/ifvu/evt/kraftwerkstechnisches-kolloquium/49-kraftwerkstechnisches-kolloquium-2017. Přednáškové materiály z minulého ročníku si můžete stáhnout online: http://www.die-taktiker.de/epub/.

Cílová skupina:
• české firmy s více jak 50 zaměstnanci
• provozovatelé energetických zařízení/elektráren
• stavební firmy – výstavba elektráren a energetických zařízení
• výrobci technologií (turbíny, parní generátory, zásobníky, hořáky), laboratorní a měřící techniky
• plánovací a konstrukční kanceláře pro energetická zařízení

Bezplatná účast na české delegaci je nabídnuta prvním 15 přihlášeným firmám, které odpovídají výše uvedeným kritériím.

Pro bližší informace kontaktujte: Renáta Knollová, Telefon +420 221 490 364 , E-Mail: knollova@dtihk.cz 

 

Vydáno: 25.08.2017


Soubory ke stažení

Programme Plenary Session 15.81 KB stáhnout
Program 736.36 KB stáhnout