Podnikatelská mise do Jordánska

Podnikatelská mise do Jordánska

Podnikatelská mise do Jordánska

Hospodářská komora České republiky byla pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR organizací doprovodné podnikatelské mise náměstka ministra průmyslu a obchodu Vladimíra Bärtla do Jordánska, která se uskuteční v termínu 18. – 21. dubna 2017. V programu, který nyní ve spolupráci se zastupitelským úřadem připravuje HKČR, se například počítá s uspořádáním podnikatelského fóra v Ammánu s následnými bilaterálními jednáními s jordánskými firmami, s pracovním setkáním české delegace s panem náměstkem a zástupci ZÚ a dalšími body.


Ekonomika Jordánska rostla na začátku tisíciletí průměrným tempem přesahujícím 6 %. V posledních letech je zaznamenáván růst okolo 3 %. V dalších letech se očekává opětovné zrychlování ekonomiky. Příležitosti pro české firmy se naskýtají zejména v energetice, automobilovém průmyslu, kovozpracovatelském a obranném průmyslu, vodohospodářství, zdravotnictví a farmacii či dopravní infrastruktuře (železniční a kolejová doprava).


V příloze ke stažení naleznete Závaznou přihlášku a formulář na firemní profil. Zájemce o účast prosíme, aby vyplněnou a podepsanou Závaznou přihlášku spolu s firemním profilem zaslali co nejdříve, nejpozději však do pátku 24. března 2017 na veselka@komora.cz.

Zdroj: HKCR

Vydáno: 15.03.2017


Soubory ke stažení

Profil ENG 32.13 KB stáhnout
Závazná přihláška 53.13 KB stáhnout