Najít praxi pomůže studentům nový portál

Najít praxi pomůže studentům nový portál

Najít praxi pomůže studentům nový portál

S cílem pružně reagovat na současnou potřebu mladých lidí, žáků, čerstvých absolventů a zároveň jihočeských zaměstnavatelů, spustila Jihočeská hospodářská komora se svými partnery webový portál www.impulsprokarieru.cz. Díky interaktivnímu propojení otevřených učebních a studijních oborů na konkrétní školy, ale také na konkrétní jihočeské zaměstnavatele, bude pro mladé lidi mnohem snazší si představit souvislosti a perspektivy budoucího zaměstnání právě v některém z jihočeských podniků, který hledá mladé talenty nejen s technickým vzděláním.

IMPULS PRO KARIÉRU je projekt na podporu technických oborů, který od roku 2011 realizuje Jihočeská hospodářská komora (JHK). Díky dotačnímu programu Podpora technického vzdělávání a zařazení této aktivity do Akčního plánu na podporu technického vzdělávání v Jihočeském kraji bylo možné na tento projekt plynule navázat dalšími aktivitami, na kterých se kromě JHK podílela také Jihočeská společnost pro rozvoj lidských zdrojů, o.p.s., která je mj. také nositelem Jihočeského paktu zaměstnanosti.

Kromě aktualizované databáze jihočeských středních škol a jejich oborů jsme v letošním roce začali budovat propojený systém nabídek a poptávek praxí studentů, tzv. Burzy praxe. „Zde bude možné, aby každá firma zadala požadavky na počet žáků, které je schopna umístit na praxi, popsat rozsah praxe i její detailní náplň. Od tohoto kroku si slibujeme, že žáci sami budou moci participovat na výběru podniku, ve kterém absolvují praxi a bude je to motivovat k vyšší míře zapojení při budování profesní kariéry. V této aktivitě spatřujeme největší potenciál celého portálu, který by se do budoucna mohl stát cenným nástrojem při navazování nových partnerství mezi jihočeskými zaměstnavateli a středními školami a učilišti," uvedl Petr Rejnek, projektový manažer Jihočeské hospodářské komory.

„V současné době se snažíme motivovat jihočeské zaměstnavatele k registraci na tomto portálu, aby bylo možné vytvořit plnohodnotný systém nabízených praxí pro studenty. Přidanou hodnotou pro firmy je i možnost inzerovat volné pracovní pozice a hledat tak i mezi studenty, popř. čerstvými absolventy nové zaměstnance," doplnil Martin Necid z Jihočeské společnosti pro rozvoj lidských zdrojů, který má fungování portálu na starost.

Veškeré informace naleznete na uvedené adrese www.impulsprokarieru.cz nebo u pracovníků Jihočeské hospodářské komory.

Vydáno: 05.09.2017