Konference Energetické úspory 2020

Konference Energetické úspory 2020

Konference Energetické úspory 2020


KONFERENCE A TECHNICKÁ BURZA

Standard pro budovy s téměř nulovou spotřebou energie vycházející z evropské normy, bude od roku 2020 povinný pro všechny budovy!.

Co lze nebo naopak nelze očekávat od termínu "budova s téměř nulovou spotřebou energie", jak nejlépe zajistit optimální energetickou soběstačnost budov a návratnost investic do technologií nebo jak zajistit zdravé energeticky úsporné a ekologické bydlení?
Proč burza?

Kromě informací, které načerpáte v průběhu zajímavých přednášek, budete mít příležitost setkat se „tváří v tvář" s přednášejícími či ostatními registrovanými a odstartovat tak svou budoucí spolupráci. Zúčastněné firmy přestaví technologie, které jsou na trhu k dispozici.
„Nejlevnější a nejšetrnější energie je ta, která se vůbec nevyrobí!"

Spotřeba energie v domech je významnou položkou ve spotřebě celkové. Cesta k energetické nezávislosti vede přes snížení spotřeby úsporami a nahrazení klasických zdrojů obnovitelnými zdroji.

• Jak zajistím téměř nulovou spotřebu energie v různých typech staveb?
• Jak nejlépe splním požadavky nové normy?
• Jak si nejlépe vyrobím vlastní energii z obnovitelných zdrojů?
• Jak nejlépe si energii uložím pro svou vlastní spotřebu?
• Jak mi zajistí inteligentní řízení úsporu energie?
• Jaké nejnovější technologie a materiály mohu na trhu najít?
• Jak zajistím zdravé prostředí v domě s nulovou spotřebou energie?
• Jak mohu optimálně financovat dům s nulovou spotřebou a nové technologie? Mohu získat dotaci?

Pokud si kladete stejné otázky, přijeďte o nich diskutovat s nejpovolanějšími odborníky nebo zástupci firem dodávajících na trh nové technologie!

Více o programu konference naleznete zde.

Zdroj: www.energetickeuspory2020.cz

Vydáno: 20.03.2017


Soubory ke stažení

Pozvánka 223.62 KB stáhnout