Jihočeské podnikatelské vouchery rozdělí 2 mil.…

Jihočeské podnikatelské vouchery rozdělí 2 mil. Kč

Jihočeské podnikatelské vouchery rozdělí 2 mil. Kč

Letošní výzva Jihočeských podnikatelských voucherů opět rozdělí 2 mil. Kč mezi jihočeské malé a střední podniky. Jihočeský vědeckotechnický park, a.s. a Jihočeský kraj vyhlásil Program podpory spolupráce podniků v Jihočeském kraji a výzkumných organizací „Jihočeské podnikatelské vouchery". 

Podnikatelské subjekty mohou použít voucher na získání zvýhodněných služeb založených na znalostech nových technologií pro podnikatelský subjekt. Díky podnikatelskému voucheru tak mohou firmy využít kapacit, kterými samy nedisponují, k zahájení nebo zintenzívnění svých inovačních aktivit a ke zvýšení svého inovačního potenciálu. Zároveň si firmy a výzkumné organizace vzájemně ověří schopnost spolupracovat a vytvoří si základy pro dlouhodobou spolupráci.

Podporovanými aktivitami jsou: 

  • Měření, diagnostika, testování, zkoušky, pokud jsou uvedené činnosti součástí projektu vývoje nebo zavádění nového produktu (výrobku, služby) či procesu.
  • Návrhy pro Žadatele nových systémů, unikátních konstrukčních řešení, typů zařízení, materiálů, metod.
  • Vývoj softwaru, hardwaru, materiálu, zařízení, prvků systému, prototypu, funkčního vzorku v souvislosti s vývojem nebo zaváděním nového produktu či procesu.
  • Optimalizace procesů, metod, parametrů, použití materiálů s cílem výrazného zvýšení efektivity nebo snížení nákladů firmy.
  • Modelování, simulace procesů, dějů, systémů, provozů v souvislosti s vývojem nebo zaváděním nových produktů či procesů.
  • Aplikace nových materiálů, metod, technologických postupů, softwaru pro nové produkty či procesy.
  • Design nových výrobků - průmyslový, produktový.

Žádosti bude možné podávat od 1. do 28. září 2017, lhůta na realizaci projektů je do 30. 3. 2018, přičemž začít je možné dnem podání žádosti.

Podrobné informace, včetně formulářů žádostí a postupů jsou k dispozici na www.inovoucher.cz.

V případě dotazů je možné se obracat na Jihočeský vědeckotechnický park, a.s., kontaktní osoba: Jan Vanžura, email: vanzura@jvtp.cz, tel.: 383 579 114.

Zdroj: www.jvtp.cz, www.inovoucher.cz

Vydáno: 23.08.2017