Dětská skupina jako firemní benefit

Dětská skupina jako firemní benefit

Dětská skupina jako firemní benefit

Seminář pořádá Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest spolu Ministerstvem práce a sociálních věcí a dalšími partnery, dne 13. června 2017, Jihočeský vědeckotechnický park, a.s.,
Lipová 1789/9, České Budějovice, Ing. Radka Rajnochová - email: Radka.Rajnochova@czechinvest.org

Cílem semináře je představení tématu dětských skupin a možnosti jejich financování. Prezentovány budou též projekty na podporu sladění pracovního a rodinného života, projekt na podporu rovnosti v zaměstnání a možnosti zaměstnávání žen. V rámci semináře bude možné nahlédnout do prostředí dětských skupin při Jihočeské univerzitě.


Účast na semináři je bezplatná.


Registrujte se prosím na e-mailové adrese ceskebudejovice@czechinvest.org nejpozději do 9. června 2017.


V přihlášce uveďte jméno účastníka, název organizace a kontaktní údaje.

Pozvánka v příloze.

Vydáno: 09.06.2017


Soubory ke stažení

Pozvánka 499.06 KB stáhnout