Veřejné zakázky v roce 2016 a nový zákon o…

Veřejné zakázky v roce 2016 a nový zákon o zadávání veřejných zakázek

Datum: 03.02.2016

Čas: 09:00 - 13:00

Místo: České Budějovice, velká zasedací místnost JHK

Obsazenost: volno

Online přihláška:Vyplňte níže

Cena: Cena pro členy: 1.400,- Kč bez DPH Cena pro ostatní: 1.900,- Kč bez DPH

Garant akce:   Klára Surmová | surmova@jhk.cz | Tel.: +420 602 502 671
Veřejné zakázky v roce 2016 a nový zákon o zadávání veřejných zakázek

Lektor semináře : Mgr. Ivo Macek

 

Anotace semináře:

 

V průběhu dubna roku 2016 lze očekávat nabytí účinnosti zcela nového zákona o zadávání veřejných zakázek, což ovlivní postupy všech zadavatelů při výběru dodavatelů stavebních prací, dodávek či služeb a rovněž ovlivní zadavatele jako příjemce dotačních prostředků při výběru dodavatele i v rámci veřejných zakázek malého rozsahu.

Seminář bude zaměřen na komplexní problematiku veřejných zakázek, a to jak pro zadavatele, tak i dodavatele, kdy bude provedena komparace stávajícího zákona o veřejných zakázkách a návrhu nového zákona.

Na semináři budou s účastníky semináře diskutovány konkrétní změny související s návrhem nového zákona a pokusíme se zaměřit na možné interpretační nejasnosti související se specifickými oblastmi zadávání veřejných zakázek. 

 

Soubory ke stažení

Pozvánka 332.97 KB stáhnout