Úspěšná komunikace ve firemní praxi

Úspěšná komunikace ve firemní praxi

Datum: 02.10.2017

Čas: 09:00 - 15:00

Místo: České Budějovice, velká zasedací místnost JHK

Obsazenost: obsazeno (kontaktujte garanta akce)

Online přihláška:-

Cena: Cena pro členy: 1.600,- Kč bez DPH Cena pro ostatní: 2.400,- Kč bez DPH

Garant akce:   Klára Velíšková | veliskova@jhk.cz | Tel.: 602 502 671
Úspěšná komunikace ve firemní praxi

Anotace:

Je zřejmé, že komunikace je mízou každé organizace a dobře zvládnutá komunikace má v obchodních vztazích vysoký podíl na úspěchu jednotlivce i celé firmy. Je to nutnost a požadavek, který na nás klade byznys, nikoliv jen záležitost dobrých mezilidských vztahů. V poslední době se ale stále více ukazuje, že na zvládnutí skutečné profesionální komunikace je potřeba mnohem víc - zvládání vlastních emocí a umění jejich předvídatelnosti u ostatních, což přináší opravdový základ utvořit dobrý a trvalý obchodní vztah. Umění efektivní komunikace může velmi pomoci navýšit nejen obraty a zisky, ale také firemní kulturu, získat a udržet zákazníka a tím úspěch Vaší firmy na trhu.

Cíl semináře:

Absolvováním semináře se naučíte vytvářet a zdokonalit svůj osobní i profesionální styl komunikace a umění jej využít při Vaší každodenní práci s lidmi, při prezentaci firmy/podniku, při jednání se zákazníky, spolupracovníky či obchodními partnery, a to formou aktivního a praktického tréninku se zapojením účastníků.

Přínosy kurzu:

Zvládnete zásady vyšší úrovně komunikace se spolupracovníky.
Osvojíte si různé komunikační styly.
Naučíte empaticky a efektivně komunikovat se svými kolegy a zákazníky, účinně se přizpůsobit odborné „zdatnosti" svých „protějšků" a rovněž zvládnete měnit strategii komunikace.
Budete také umět využívat všech dostupných komunikačních kanálů.

Lektor: PhDr. Jiří Beníšek

 

Soubory ke stažení

Pozvánka 571.95 KB stáhnout